Presentaties OR Live beurs 2018 Merlijn Medezeggenschap

OR live beurs logo - Merlijn en Performa
bedrijfscultuur Medezeggenschap Merlijn Events ondernemingsraad OR WOR

OR Live is het grootste vakevenement voor medezeggenschap in Nederland. De grootste expo en workshopdag voor ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en PVT’s.

Hier vindt u alle presentaties terug van onze Merlijn Medezeggenschap trainers op de OR live beurs op 10 oktober 2018.
WOR voor nieuwskomers
Hoofdlijnen van de wet
(10:15-10:50)
[featured color=red]Trainer: Pety Toutenhoofd [/featured]
In deze workshop komen de belangrijkste aspecten van de wet op de ondernemingsraden (WOR) aan bod. U krijgt inzicht op hoofdlijnen dat u nodig hebt om als beginnend OR-lid effectief met uw ondernemingsraad aan de slag te kunnen. Aan bod komt: de opbouw van de wet op de ondernemingsraden (WOR), rechten, bevoegdheden, taken en de rol en positie van de OR. U ontvangt een handig schema om mee te nemen.

Hoe ziet de bestuurder de OR?
Het onzichtbare zichtbaar
(10:45-11:20)
Trainer: Matthijs Groenhuijzen & Eugene Mennega
Om tot een vruchtbare samenwerking met de bestuurder te komen moet de OR weten met wie de OR te maken heeft. De bestuurder heeft schijnbaar andere belangen dan de OR, maar zijn de belangen wel zo verschillend? Feit is dat veel ondernemingsraden vechten tegen een onzichtbare muur, die alleen maar kan worden afgebroken door effectieve communicatie en wederzijds vertrouwen. Maar hoe bereik je zoiets? Eugene Mennega adviseert werkgevers en kent ‘de bestuurder’. Samen met Matthijs Groenhuijzen, die met name ondernemingsraden adviseert, maakt hij op overzichtelijke wijze het onzichtbare zichtbaar aan de hand van een zeer praktisch regiemodel.

  • Bij deze presentatie werd geen gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie maar zie hier een handout welke als hulpmiddel kan dienen bij het inzichtelijk maken van de verhouding tussen OR en werkgever alsmede het bereiken van door de OR gestelde doelen

Acht lijnen in besluitvorming
Reorganisatie of fusie?
(11:45-12:20)
Trainer: Her Grimbergen
Herkent u dat? Er komen veranderingen, fusies, overnames? Maar het enige dat de OR weet is dat die er komen en daarbij houdt het dan ook op. Help, wat doen we als OR? Een hulpmiddel bestaande uit acht hoofdlijnen helpt de OR op weg om de discussie over veranderingen en zijn rol erin nader vorm te geven.

Meer mens in medezeggenschap
Het medezeggenschapsteam
(12:45-13:20)
Trainer: Matthijs Groenhuijzen & Eugene Mennega
Een belangrijke paradox van deze tijd: door robotisering, automatisering en mechanisering vragen de resterende taken om ‘steeds meer mens’. Het gaat om de balans tussen ‘lean’ (techniek) en ‘agile’ (mens). Maar hoe ga je als OR om met minder voorspelbaarheid en meer mens in organisaties? Met een veranderende balans tussen controle en vertrouwen? Het antwoord? Meer mens in medezeggenschap. Meer vertrouwen op jezelf, op relaties met anderen en minder op regels. Hoe? Aan de hand van integraal te behandelen stellingen (anders kijken, anders denken) en praktische tools (anders doen) wordt inhoud gegeven aan een nieuwe vorm van samenwerking tussen OR en bestuurder: het medezeggenschapsteam.

  • Bij deze presentatie werd geen gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie

Duurzame inzetbaarheid
Stimuleer bestuurder én achterban
(13:15-13:50)
]Trainer: Pety Toutenhoofd
Duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers. Duurzame inzetbaarheid gaat over mogelijkheden om in alle (!) levensfasen gezond en gemotiveerd aan het werk te kunnen zijn. Het werk zoals we dat nu kennen, verandert voortdurend: door het werk zelf dat verandert, doordat de maatschappij andere dingen vraagt en door de levensfase waarin je verkeert. Dit vereist van organisaties en van medewerkers een voortdurende aanpassing. We worden daarnaast gemiddeld steeds ouder en gezonder oud en werken langer door. En we stellen hogere eisen aan werk: we werken niet alleen voor een inkomen, maar ook voor sociale contacten, een nuttige tijdsbesteding en om ons te kunnen blijven ontwikkelen. Wat kan de rol van de OR zijn bij dit thema? De ondernemingsraad kan door een actieve bijdrage zowel bestuurder als achterban stimuleren na te denken over duurzame inzetbaarheid. In deze workshop krijgt u tips en handvatten over de rol van de OR bij dit onderwerp.

Gelijkwaardige gesprekspartner
Zes fasen van ontwikkeling
(13:45-14:20)
Trainer: Her Grimbergen
Een stappenplan van zes fasen die de medezeggenschap kan doorlopen om zich tot een gelijkwaardige gesprekspartner voor mens en bedrijf te ontwikkelen. Met oog voor de verhouding tussen formeel en informeel , maar ook voor de verhouding tussen proces en inhoud.

Help, mijn moeder zit in het buitenland
Vormen van medezeggenschap bij een buitenlandse moedermaatschappij
(14:45-15:20)
Trainer: Her Grimbergen
Help! Moeder zit in het buitenland. Wat nu? Rol en vormen MZ. Besproken wat er nu kan, het convenant, vormen van MZ internationaal en de tendensen.

De Merlijn Roulette

De Merlijn Roulette tafel leverde dit jaar 6 winnaars op. Zij wonnen een trainingsbudget van maar liefst 300 euro!
Gefeliciteerd!!

Lees meer over medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/medezeggenschap-blog/een-nieuwe-kijk-op-medezeggenschap/