Hoe minder keuzes je maakt, hoe complexer je situatie wordt

Hoe minder keuzes je maakt, hoe complexer je situatie wordt
coachen conflict conflictcoaching Conflictoplossingsmethode Merlijn Merlijn Advies Groep

Macht is wat je een ander toedicht

Bij conflicthantering speelt ‘macht’ een belangrijke rol. Neem een mediationproces als voorbeeld: aan tafel zitten de mediator, een werknemer en een werkgever. De laatste twee hebben een conflict. Wie is de machtigste aan tafel?
De mediator heeft eigenlijk geen macht: hij kan geen enkel inhoudelijk ‘besluiten’ nemen over de mensen bij hem aan tafel. De werkgever heeft ook geen directe macht (meer) over de werknemer, omdat het mediationproces de directe gezagslijn op dat moment heeft doorbroken. De werknemer heeft aan de mediationtafel net zo veel of weinig macht als de werkgever, maar zal dat om vele redenen niet zo voelen.

In deze situatie zien we een belangrijk fenomeen optreden: het toekennen van macht aan een ander. De mediator krijgt vaak macht toegekend, omdat hij degene is die het proces begeleidt. De werkgever krijgt macht toegekend omdat hij kan ontslaan of sancties opleggen. En de medewerker ten slotte krijgt macht toegekend omdat hij kennis kan meenemen naar een concurrent, collega’s kan beïnvloeden of de vuile was kan buitenhangen.

Als mediator heb je de schone taak om die schijnmacht bloot te leggen en daarvoor een gedeeld gevoel van gelijkwaardigheid in de plaats te stellen. De eenvoudigste manier om dat te bereiken is om de conflictpartners te vragen welke macht zij elkaar toedichten. Alleen al het stellen van de vraag brengt verandering in hun denken over het machtsevenwicht.

Meer weten over effectieve conflictaanpak? Ga dan naar www.merlijngroep.nl.

Deze tekst is afkomstig van de Coachingskalender 2021

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/je-hebt-altijd-een-keuze/