Trainingen voor de overheid

Professionele communicatie binnen en door overheden

Merlijn verzorgt al bijna 25 jaar in grote aantallen diverse trainingen voor overheden. Zowel waterschappen, gemeentes, provincies als ministeries zijn onze klanten.

Kort na de oprichting van Merlijn waren dat vooral juridische vaardigheidstrainingen zoals bijvoorbeeld pleiten voor rechterlijke instanties, processtukken schrijven en procederen voor rechterlijke instanties. Merlijn heeft zo bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van duizenden medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, zowel in de primaire als in de bezwaarfase.

Overzicht trainingen open aanbod:

 

Schrijfvaardigheden

Maatwerk en verankering in de organisatie

Voor het implementeren van mediationvaardigheden en ambtelijk horen in de gemeentelijke organisatie heeft Merlijn zeer veel specifieke kennis en ervaring in huis. Wij kunnen onder andere ondersteuning bieden bij invoering van mediationvaardigheden in de organisatie:

 • het verzorgen van voorlichtingsdagen;
 • startbijeenkomsten;
 • trainingen en workshops;
 • het coachen van medewerkers en projectleiders;
 • coaching on the job;
 • intervisie;
 • supervisie en
 • het opleiden van interne trainers.

Voor een goede verankering van mediationvaardigheden en hoorzittersvaardigheden in de organisatie, is het noodzakelijk dat er na de trainingen in ieder geval regelmatig intervisie plaats vindt en waar nodig coaching on the job en verdiepingstrainingen.

Inmiddels is het trainingsaanbod onder andere uitgebreid met trainingen en verdiepingstrainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, onderhandelen, mediation, coaching en medezeggenschap.

In 2015 is Merlijn gestart met het ontwerpen van E-learning en blended learning varianten op al deze deelgebieden. Volg de ontwikkelingen op de website.


Geen trainingen gevonden
Locatie: 't Raadhuis
Attitude Fasering Interventies
1-daagse
Overheidsinstanties maken steeds meer gebruik van de methodiek van het zogenaamde “keukentafelgesprek”. In plaats van een aanvraag van een burger of van een organisatie alleen te toetsen aan vooraf opgestelde objectieve criteria, gaan overheidsfunctionarissen in gesprek met de aanvrager.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data10 apr 2017
Locatie: 't Raadhuis
Voor de gevorderde spreker!
1-daagse
Functionarissen die geregeld een groep toespreken en die hun vaardigheid op dit terrein verder willen aanscherpen.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data20 apr 2017
Locatie: 't Raadhuis
Beïnvloeding maatschappelijke onrust
1-daagse   |    6 MfN CAT. 2
In deze training maakt u kennis met visies op het ontstaan van polarisatie en met mogelijkheden van beïnvloeding om maatschappelijke onrust, als gevolg van polarisatie, terug te dringen.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data24 apr 2017
Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
Juridisch formuleren en mondelinge pleitvaardigheid
3-daagse
In deze training worden alle belangrijke facetten van juridisch formuleren en mondelinge pleitvaardigheid behandeld en geoefend.
 • Kosten: € 1240
 • Accommodatiekosten: € 105
 • BTW: vrijgesteld
Data05 mei 201711 mei 201718 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
Inzicht in de essentie van argumenteren en helder formuleren
1-daagse
Deze opleiding wordt onder meer gevolgd door: ambtenaren die regelmatig juridische betogen schrijven; ervaren juristen die hun werkwijze willen toetsen; beginnende juristen die hun kennis en vaardigheid op niveau willen krijgen. Beknopte informatie: Het schrijven van juridische stukken voor een kritisch, taalgevoelig rechterlijk publiek vraagt specifieke kennis, aandachtspunten en vaardigheden. Deze training geeft inzicht in...

Lees verder

 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data05 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
In gesprek met rechter en tegenpartij
2-daagse
Deze opleiding wordt onder meer gevolgd door: ambtenaren en rechtsbijstandjuristen die regelmatig procederen; professionele woordvoerders die optreden namens een achterban; advocaten die hun interne scholing willen aanvullen met inzichten van derden. Beknopte informatie: Het mondeling gevoerde pleidooi is de meest aansprekende uiting van juridische vaardigheid. In deze training komen belangrijke aspecten daarvan aan de orde....

Lees verder

 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data11 mei 2017 - 18 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
In onderhandelingen, mediation en klachtbehandeling
1-daagse   |    6 PE cat. 1a
Conflicten bestaan niet zonder emoties. De uiting van emoties hangt samen met gedragsstijlen en persoonlijkheidstypen. Hoe herkennen we die? En hoe herkennen we de emoties die de weerstanden veroorzaken, die ons proces kunnen blokkeren? Welke relatiepatronen spelen daarbij een rol? Deze training biedt oefening, theorie en casuïstiek op dit terrein.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data17 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
Een hoorzitting leiden is een van de meest intensieve maar ook aansprekende juridische activiteiten. Het vergt veel gevoel, een adequate houding en kennis van relevante interventies waaronder vraagtechnieken. De training is als elke Merlijn-training op de praktijk geënt en kenmerkt zich door individuele aandacht en begeleiding. Tijdens de training wordt theorie steeds gevolgd door oefening.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data23 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
Gesprekstechnieken & Attitude
1-daagse
Als kwesties digitaal niet naar tevredenheid worden opgelost, is een telefoontje naar de klant een logisch vervolg. Hoe gaan we dat gesprek naar een voor beide partijen acceptabel resultaat leiden? Daar is kennis voor nodig van de mogelijkheden en specifieke mondelinge vaardigheden, maar bovenal de juiste attitude.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data12 jun 2017
Locatie: 't Raadhuis
Attitude Fasering Interventies
1-daagse
Overheidsinstanties maken steeds meer gebruik van de methodiek van het zogenaamde “keukentafelgesprek”. In plaats van een aanvraag van een burger of van een organisatie alleen te toetsen aan vooraf opgestelde objectieve criteria, gaan overheidsfunctionarissen in gesprek met de aanvrager.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data19 jun 2017
Locatie: 't Raadhuis
Vanuit lezersperspectief!
1-daagse
Dagelijks sturen overheden en andere organisaties brieven naar klanten/burgers. Hoe zorgen we ervoor dat deze vorm van communiceren helder, overtuigend en correct is. Hoe kijkt u naar uw eigen product vanuit een lezersperspectief.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data07 sep 2017
Locatie: 't Raadhuis
Attitude Fasering Interventies
1-daagse
Overheidsinstanties maken steeds meer gebruik van de methodiek van het zogenaamde “keukentafelgesprek”. In plaats van een aanvraag van een burger of van een organisatie alleen te toetsen aan vooraf opgestelde objectieve criteria, gaan overheidsfunctionarissen in gesprek met de aanvrager.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data25 sep 2017
Locatie: 't Raadhuis, Nuland
Het Harvard onderhandelingsmodel
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training richt zich op het strategisch inzetten van vaardigheden op basis van het positioneel en het principieel ( Harvard ) onderhandelingsmodel. Wij hebben de sterkste elementen hieruit gebundeld in onze eigen benadering: "Onderhandelingskracht". Door de focus op individuele begeleiding is de training ook geschikt voor beginnende of minder ervaren onderhandelaars.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data02 okt 201709 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
Beïnvloeding maatschappelijke onrust
1-daagse   |    6 MfN CAT. 2
In deze training maakt u kennis met visies op het ontstaan van polarisatie en met mogelijkheden van beïnvloeding om maatschappelijke onrust, als gevolg van polarisatie, terug te dringen.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data04 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data30 okt 2017 - 31 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
Overtuigend en zonder spanning!
1-daagse
Heel veel mensen zien op tegen spreken in het openbaar. Toch komt vrijwel iedereen in de situatie dat hij iets zal moeten uiteenzetten, of een standpunt moet verdedigen.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data03 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Gesprekstechnieken & Attitude
1-daagse
Als kwesties digitaal niet naar tevredenheid worden opgelost, is een telefoontje naar de klant een logisch vervolg. Hoe gaan we dat gesprek naar een voor beide partijen acceptabel resultaat leiden? Daar is kennis voor nodig van de mogelijkheden en specifieke mondelinge vaardigheden, maar bovenal de juiste attitude.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data06 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
In onderhandelingen, mediation en klachtbehandeling
1-daagse   |    6 PE cat. 1a
Conflicten bestaan niet zonder emoties. De uiting van emoties hangt samen met gedragsstijlen en persoonlijkheidstypen. Hoe herkennen we die? En hoe herkennen we de emoties die de weerstanden veroorzaken, die ons proces kunnen blokkeren? Welke relatiepatronen spelen daarbij een rol? Deze training biedt oefening, theorie en casuïstiek op dit terrein.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data08 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Attitude Fasering Interventies
1-daagse
Overheidsinstanties maken steeds meer gebruik van de methodiek van het zogenaamde “keukentafelgesprek”. In plaats van een aanvraag van een burger of van een organisatie alleen te toetsen aan vooraf opgestelde objectieve criteria, gaan overheidsfunctionarissen in gesprek met de aanvrager.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data20 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Inzicht in de essentie van argumenteren en helder formuleren
1-daagse
Deze opleiding wordt onder meer gevolgd door: ambtenaren die regelmatig juridische betogen schrijven; ervaren juristen die hun werkwijze willen toetsen; beginnende juristen die hun kennis en vaardigheid op niveau willen krijgen. Beknopte informatie: Het schrijven van juridische stukken voor een kritisch, taalgevoelig rechterlijk publiek vraagt specifieke kennis, aandachtspunten en vaardigheden. Deze training geeft inzicht in...

Lees verder

 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data21 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
In gesprek met rechter en tegenpartij
2-daagse
Deze opleiding wordt onder meer gevolgd door: ambtenaren en rechtsbijstandjuristen die regelmatig procederen; professionele woordvoerders die optreden namens een achterban; advocaten die hun interne scholing willen aanvullen met inzichten van derden. Beknopte informatie: Het mondeling gevoerde pleidooi is de meest aansprekende uiting van juridische vaardigheid. In deze training komen belangrijke aspecten daarvan aan de orde....

Lees verder

 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data27 nov 2017 - 28 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Helder formuleren voor de lezer uit de 21e eeuw
1-daagse
Iedereen wil snel de informatie doorzien die een tekst in zich draagt. We worden overspoeld met informatie en alles wat niet in een oogopslag helder wordt, leggen we terzijde c.q. scrollen we door. Hoe brengen we structuur die de toegankelijkheid van teksten vergroot en welk soort formuleringen draagt daar aan bij.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data30 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Presenteer uw beleid aantrekkelijk en overtuigend!
1-daagse
Hoe kunnen we leren onze beleidsstukken zo te schrijven dat ze doeltreffend zijn en niet terzijde worden geschoven.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data01 dec 2017
Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
Een hoorzitting leiden is een van de meest intensieve maar ook aansprekende juridische activiteiten. Het vergt veel gevoel, een adequate houding en kennis van relevante interventies waaronder vraagtechnieken. De training is als elke Merlijn-training op de praktijk geënt en kenmerkt zich door individuele aandacht en begeleiding. Tijdens de training wordt theorie steeds gevolgd door oefening.
  Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
  info@merlijngroep.nl
  073 532 3582
  Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
  Tijdens deze training staat de individuele pleitvaardigheid centraal. De basiskennis wordt bekend verondersteld. De casuïstiek (verweerschrift en pleitnota) wordt ingebracht door de deelnemer. De groepen zijn maximaal 6 personen groot.
   Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
   info@merlijngroep.nl
   073 532 3582
   Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
   Feedback & reflectie op mediationvaardigheden
   1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
   Medewerkers die met mediationvaardigheden werken blijken behoefte te hebben aan feed back en reflectie op hun activiteiten in dit verband. Intervisie wordt ervaren als een daartoe passend instrument. Deze training biedt de principes en de technieken van intervisie aan in een “train de trainer” model, zodat de cursisten na de training hun kennis verder onder collega’s kunnen verspreiden.
    Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
    info@merlijngroep.nl
    073 532 3582
    Locatie: 't Raadhuis
    Gesprekstechnieken & Attitude
    1-daagse
    Bezwaarschriften zijn soms lastig te begrijpen, door de warrige argumentatie van de bezwaarmaker. In de training ‘Schrijven van beschikkingen op bezwaar’ krijgt u tools aangereikt waarmee u daar grip op kunt krijgen. Daardoor kunt u beter bepalen hoe u dit type argumentatie adequaat kunt weerleggen.
    • Kosten: € 495
    • Accommodatiekosten: € 47,50
    • BTW: vrijgesteld
    Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
    info@merlijngroep.nl
    073 532 3582

    Referenties trainingen Mediationvaardigheden en Hoorzitten

    Reeds meer dan 20 jaar is Merlijn een marktleider op het gebied van mediationopleidingen. Meer dan 3.000 mediators hebben de MfN-basisopleiding bij Merlijn gevolgd.
    Merlijn verzorgt sinds het begin van ‘de informele aanpak’ (in 1999: bellen na bezwaar bij de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel) trainingen mediationvaardigheden voor gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen.
    Merlijn heeft vrij recent met inzet van veel Merlijn-trainers grote projecten begeleid, zoals het project Achterhoek en het project Betuwe. Op dit moment traint Merlijn de medewerkers van de Gemeente Amsterdam, een zeer groot project dat meer dan een jaar zal duren.
    Verder verzorgt Merlijn naar volle tevredenheid open en in company trainingen hoorzittersvaardigheden voor zowel ambtelijke, gemengde als onafhankelijke bezwarencommissies. Indien gewenst ontvangt u een overzicht van opdrachtgevers, referenties en evaluaties van eerder door ons verzorgde trainingen, waaronder genoemde grote projecten.
    Het ministerie van Binnenlandse Zaken stimuleert en ondersteunt de inzet van mediationvaardigheden door de overheid onder leiding van Lynn van der Velden. Merlijn is daarbij nauw betrokken.
    Het kabinetsprogramma Administratieve Lasten Burgers, het convenant met VNG alsmede de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman, hebben hiervoor de basis gelegd.
    Merlijn participeerde in de Begeleidingscommissie pionier traject mediationvaardigheden onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer.
    Merlijn levert bijdragen (in de vorm van workshops e.d.) aan diverse congressen die er landelijk zijn op het gebied van mediationvaardigheden bij de overheid.
    Merlijn was een van de drie sponsoren van de Vereniging Gemeentemediation. Merlijn deelt haar kennis en ervaring door middel van regelmatig overleg met het bestuur en medewerking aan het jaarlijkse congres.

    Medezeggenschapstraining en –advies binnen de overheid

    Medezeggenschap is grotendeels het vertegenwoordigen van belangen. De sectie ‘MMZ Overheid’ binnen de totale trainers en adviesgroep van Merlijn kent als geen ander de spelers op dit veld en de belangen, die bij de overheid beduidend anders zijn dan bij alle andere sectoren. Transitie van domeinen, intergemeentelijke samenwerking, democratische legitimatie, Primaat van Politiek, Georganiseerd Overleg, allemaal items waarmee zij vertrouwd zijn.

    De overheid heeft een bijzondere medezeggenschap. Veel later dan bij het bedrijfsleven ging hier ook de WOR gelden. Het Primaat van de Politiek zorgt nog steeds voor voorzichtig opereren op dit gebied. De verhouding tussen politiek en het ambtelijk bedrijf is vaak delicaat. De trainers van Merlijn hebben hierin veel kennis en ervaring en publiceren er ook regelmatig over.

    Zo u wilt ontvangt u een overzicht van referenties en evaluaties van eerder door ons verzorgde medezeggenschaptrainingen en adviestrajecten voor overheden.

    Waarin ‘Merlijn voor de Overheid’ zich onderscheidt van andere instituten

    Bewaking van de kwaliteit

    Merlijn Training & Advies stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Merlijn is onder andere gecertificeerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) en de Mediation Federatie Nederland (MfN). Voor meer informatie over Merlijn Training & Advies verwijs ik u graag naar de website: www.merlijngroep.nl. Ons evaluatiesysteem, EvaMerlijn, staat open voor trainers, deelnemers en opdrachtgevers. Na elke training worden de evaluaties samengevat en aan de opdrachtgever toegezonden en besproken.

    Trainers inzetten met excellente kwaliteiten

    Onze trainers hebben een academisch niveau en excelleren als vakman of –vrouw EN als docent/trainer. Zij zijn op de hoogte van de relevante bestuursrechtelijke wetgeving. Op deze wijze wordt maximale aansluiting verkregen met de doelgroep.

    Het motto waarmee Merlijn haar klanten bedient, luidt: van professionals voor professionals.

    Voor het goed verankeren van opgedane kennis en vaardigheden is het noodzakelijk dat de trainer de verbinding met de praktijk van de deelnemers kan maken.

    Werken met voorbereidingsformulieren als onderdeel van EvaMerlijn

    Ruim voorafgaande aan de training ontvangen de deelnemers digitaal een door hen in te vullen voorbereidingsformulier. Met dit formulier betrekken we de deelnemers bij de training alvorens de training van start gaat. Ze denken na over hun verwachtingen, leerdoelen en wensen ten aanzien van de training. De trainer ontvangt de ingevulde formulieren onmiddellijk. De training kan hierdoor nog meer op maat gemaakt worden en zowel de deelnemers als de trainer kunnen de training goed voorbereid aanvangen. Zelfs onze open trainingen worden hierdoor min of meer maatwerktrainingen.

    Deel uitmaken van Merlijn Groep

    Merlijn Groep heeft haar basis in de advocatuur en heeft zich ontwikkeld tot de multidisciplinaire organisatie van nu, waarin in feite alles draait om professionele communicatie en conflicthantering zowel op zakelijk als op persoonlijk niveau. Bij al onze activiteiten gaan wij uit van de kracht en de creativiteit, zichtbaar of nog sluimerend, die bij onze klanten aanwezig is.

    Wij helpen onze klanten de specifieke aspecten van hun eigen kracht te ontdekken, te ontwikkelen en te leren toepassen voor zichzelf en hun organisatie.

    Waarom ‘Merlijn”?

    Die instelling heeft alles te maken met de keuze voor onze naam Merlijn, de raadgever van de legendarische Koning Arthur en zijn Ronde Tafel-ridders.

    Merlijn leefde zijn leven van achteren naar voren, ‘terug in de tijd’, zodat hij over ervaringen en wijsheid uit de toekomst kon beschikken. Merlijn wendde deze kracht niet aan om anderen op de vingers te tikken en te vertellen hoe het moest. Nee, hij reikte suggesties aan waarmee eenieder de eigen wijsheid beter kon gebruiken. Op die bijzondere manier was de raadgever Merlijn een meester in communicatie.

    En dat is ook de ambitie van Merlijn Groep: onderscheidende kwaliteit leveren met meetbare excellente resultaten.

    In al onze diensten zijn we doelgericht. In onze trainingen bieden wij bijvoorbeeld steeds mogelijkheden om verkregen inzichten en vaardigheden te oefenen, en te toetsen aan de praktijk. We hebben ervaren dat we resultaten bereiken vanuit een eerlijke dialoog waarbij humor en helderheid ons helpen om scherp te blijven en om de oefensituaties te kunnen vertalen naar de dagelijkse werkelijkheid.

    Klantbehoefte analyses, evaluatie, research en innovatie zijn, naast de kwaliteit van onze professionals, de instrumenten waarmee wij al 25 jaar het vertrouwen van onze klanten winnen.