CentraM Maatschappelijke Dienstverlening

CentraM begeleidt en verbindt bewoners in Amsterdam Centrum.

Centram, organisatie voor Maatschappelijke dienstverlening en Schuldhulpverlening in Amsterdam stelde mij de volgende vraag:

‘Wij willen graag onze medewerkers trainen in het omgaan met cliënten die agressief gedrag vertonen. Daarnaast vragen wij ondersteuning bij het verder ontwikkelen en implementeren van ons veiligheidsbeleid ten aanzien van het omgaan met agressie’.

Verandertraject > organisatienorm opstellen

Als antwoord op deze vraag hebben wij in een verandertraject, samen met de management en medewerkers, de organisatienorm van acceptabel gedrag opgesteld. Het meldings-en registratiebeleid is onderzocht ,aangepasten vervolgens vastgesteld. Afspraken over aangifte bij de politie zijn geactualiseerd. De veiligheid in relatie tot de fysieke omgeving en organisatieprocessen(gebouw /kantoren) / buitenruimte) is geanalyseerd en verbeter voorstellen in het kader van de ARBO en RI&E zijn beschreven. De medewerkers zijn getraind in het omgaan met agressief gedrag. Het huidige agressieprotocol is aangepast en geactualiseerd. Het thema agressie wordt op gezette tijden geagendeerd d.m.v. awareness-sessies waarbij medewerkers en vrijwilligers om input wordt gevraagd hoe het thema levend kan worden gehouden. Om de alertheid in het dagelijks werk te vergroten worden met behulp van ‘mystery quests’ scenario oefeningen in de dagelijks praktijk op de werkvloer geoefend.

Dit project is een voorbeeld waarin wij op integrale wij ze zowel training als beleidsontwikkeling hebben aangeboden. Alle medewerkers zijn naar grote tevredenheid getraind en herhalingsessies worden tweejaarlijks georganiseerd en aangeboden

Trainer Sjaak Boon
Trainer Sjaak Boon
‘Het is voor professionals vaak eenvoudiger om begrip te tonen in situaties waar agressie en onaangepast gedrag een rol speelt dan om professioneel duidelijke grenzen te stellen’. In mijn trainingen zie ik soms dat deelnemers, vanuit een service gericht attitude, heel goed proberen aan te sluiten bij hun cliënten. Dit werkt heel goed als er sprake van ‘frustatie-agressie’ waarbij de cliënt zicht niet erkent voelt of teleurgesteld is. Maar als cliënten bewust agressie inzetten om hun doel te bereiken is het belangrijk duidelijke grenzen te stellen om zo escalatie te voorkomen.

Over CentraM:

“CentraM biedt informatie & advies en ondersteuning op het gebied van:

 • Geld (omgaan met geld, hulp bij schulden)
 • Relatie & veilig thuis (steun bij problemen in relaties en gezin en huiselijk geweld)
 • Gezondheid & zelfredzaamheid (zo lang mogelijk gezond zelfstandig blijven)

CentraM is volop actief in de wijken en ziet het als haar belangrijkste taak om vroegtijdig problemen te signaleren, mensen in de wijken te verbinden en samen met hen problemen op te lossen. CentraM werkt samen met andere organisaties in de wijk en met vrijwilligers die zich enthousiast inzetten voor u en andere bewoners bij u in de buurt.” Lees meer

Opleidingen & trainingen

Rondom agressie / onaangepast gedrag

 • Ook online mogelijk!

  Omgaan met agressie

  Begrip & Begrenzen

  In veel organisaties en beroepen worden medewerkers steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag. Dat kan gevolgen hebben voor de medewerker [...]

  2 Dagen
  €1.000,-
  + accommodatie v.a.€95,-
  BTW nihil
  12-11-2024
 • Ook online mogelijk!

  Omgaan met emoties & weerstanden

  Drijfveren transformeren in belangen en interventies voor een efficiënte regie
  ( 14 Beoordelingen )

  We richten ons op de vraag hoe we emoties en weerstanden kunnen duiden en op de vraag hoe je als [...]

  2 Dagen
  €1.000,-
  + accommodatie v.a.€150,-
  BTW nihil
  28-10-2024

Andere cases

Andere klanten van Merlijn Groep

OSZG

Bij OSZG is een externe vertrouwenspersoon van Merlijn Groep actief. Over OSZG “De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) is het schoolbestuur va [...]
Lees deze case

NS

NS heeft in augustus 2015 een raamovereenkomst gesloten met MAG, waarin we first supplieer zijn als het gaat om (dreigende) conflicten met en tussen medewerkers [...]
Lees deze case