Vrij met Carnaval

Vrij met Carnaval
bedrijfscultuur CAO ondernemingsraad OR

Wel of geen vrij met carnaval?

Het is januari 2018. Een ondernemer van ‘beneden de rivieren’ start een petitie voor nationale vrije dagen tijdens carnaval. Niet alleen voor de mensen beneden de rivieren maar voor het gehele land. Want het carnavalsgebied is inmiddels echt wel uitgebreid. En ingekrompen. Want laat ik het anders formuleren.

Voor carnaval hoef je niet meer naar het zuiden en in het zuiden zijn er steeds meer mensen die geen carnaval vieren.

Dus waarover hebben we het? Waarom zou iemand die geen carnaval viert ‘carnavalvrij’ moeten krijgen? En op die overweging voortbordurend: waarom krijgen alle inwoners vrij op de kerstdagen, op tweede paasdag, enz. als een groot deel van hen deze feesten niet (meer) vieren. En kan de vraag rijzen: moet er geen nationale feestdag komen voor viering van het Suikerfeest?
Het staat de overheid niet zomaar vrij om nationale feestdagen wettelijk te verruimen en al helemaal niet dat je dan ook vrij bent. Vrije dagen worden geregeld aan de CAO tafel of in een arbeidscontract.
Kortom als u als ondernemingsraad ‘andere’ dan in de link genoemde dagen extra vrije dagen wilt, dan moet u dit zelf regelen. Maar hoe doet u dat?

  1. Kijk even in uw CAO, als u die heeft, of er mogelijkheden zijn om vrije dagen anders in te plannen.
  2. Ga eens bij uw achterban na of er hieraan behoefte is en zo ja welke behoeftes er dan zoal zijn.
  3. Bespreek dit binnen de ondernemingsraad.
  4. Als er een regeling in de CAO staat, plaats het op de overlegagenda. Pols even hoe de bestuurder hier tegenover staat en of hij, in overleg met de medewerkers, gelijke signalen heeft gehoord.
  5. Als het niet in de CAO staat:
    1. kaart dit onderwerp dan aan bij vakbondsvertegenwoordigers;
    2. bepaal of je voor dit item het initiatief recht wilt gebruiken.

Lees meer over communicatie:

https://www.merlijngroep.nl/blog/nieuwsgierigheid-in-communicatie/