Re-integratie, moet dat en wat levert het op?

Re-integratie, moet dat en wat levert het op?
coachen Coaching conflictcoaching Merlijn Advies Groep stress en burn-out coaching

Renate wordt, als ze zes maanden ziek is, door haar werkgever aangemeld voor een verplicht re-integratie traject met een re-integratie coach. Wanneer ze dat hoort is ze daar niet blij mee. Ze voelt vooral weerstand, want re-integratie ‘verplichting’ klinkt als iets dat moet en dat wordt door haar als negatief ervaren. Ze is al zo ziek en dan moet dit er ook nog bij: hier heeft ze echt de energie niet voor en zeker geen zin in.

Re-integratie start al op dag één van het verzuim

Zo’n eerste reactie bij aanmelding voor re-integratie komt vaker voor. Begrijpelijk en ook jammer, want met een professionele re-integratie coach krijgen medewerkers ondersteuning bij een wettelijk voorgeschreven proces en dat kan ze juist iets opleveren. Wat niet altijd beseft wordt, is dat re-integratie al begint op dag één van het verzuim. Kijken naar en denken in mogelijkheden is een belangrijk uitgangspunt bij re-integratie, uiteraard rekening houdend met de beperkingen.

Doel is terugkeer op werk

Een re-integratie coach helpt om gestructureerd en verantwoord invulling te geven aan de re-integratie en betrekt bij voorkeur ook de werkgever en bedrijfsarts in dit proces, omdat zij een cruciale rol spelen en tevens belang hebben bij de terugkeer van de medewerker op het werk. Het primaire doel van re-integratie coaching is dat de medewerker succesvol en duurzaam terugkeert in eigen werk en dat alle betrokkenen en belangen in het traject worden meegenomen.

Coach als steun en sparring partner

Als Renate van haar re-integratiecoach een heldere uitleg krijgt, ziet ze in wat een traject haar – en uiteindelijk ook de werkgever – zou kunnen opleveren. Zij vindt het prettig om iemand te hebben die onafhankelijk en objectief naast haar staat, haar soms uitdaagt of remt, iedereen erbij betrekt die van belang is en het primaire doel in het vizier houdt.

Samen ontdekken

Samen met de re-integratiecoach onderzoekt en evalueert Renate haar inspanningen en resultaten. Wat gaat er goed of minder goed en waar dient er bijgestuurd te worden? Daarnaast leert Renate hoe ze een betere balans tussen werk en privé krijgt en hoe beter te anticiperen en te doseren.

Resultaat

Uiteindelijk keert Renate na vier maanden begeleiding volledig terug in haar eigen functie. Na haar aanvankelijke weerstand is ze zeer dankbaar voor de begeleiding in het verplichte traject. Het heeft haar namelijk inzicht, rust en vertrouwen gebracht. Ze zou iedereen een re-integratiecoach gunnen en aanraden.

Uiteindelijk duurzaam herstel

Veel medewerkers die langer verzuimen, lopen rond met vragen en onzekerheden, maar het helpt juist om met elkaar in gesprek te blijven en ondersteund te worden door een professional die je bijstaat, ook voor de werkgever. Een re-integratie coach brengt duidelijkheid, rust, structuur en perspectief en kent het speelveld en dit alles vanuit het kader van vastgestelde belastbaarheid en rekening houdend met de geldende wetgeving – wetend dat het proces zo snel gaat als kan en zo lang duurt als nodig is voor duurzaam herstel.

Re-integratie coaching bij Merlijn

Re-integratie coaching bij Merlijn is er op gericht om de medewerker en desgewenst de werkgever bij te staan en te ondersteunen gedurende het hele traject. Samen verantwoord en op mate van belastbaarheid de balans vinden tussen werk, privé en duurzaam herstel. Heeft u – net als Renate of haar werkgever – twijfels of vragen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Lees meer over coaching:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/merlijn-breidt-aanbod-uit-met-diverse-vormen-van-coaching/