Over roze olifanten en lijken in de kast

Over roze olifanten en lijken in de kast
conflict Merlijn Advies Groep verzuim

In de afgelopen jaren hebben veel teams te lijden gehad onder ingrijpende beslissingen als krimp, fusie, reorganisatie enzovoort. Een onverwacht effect van alle afslankingsoperaties is, dat de lijken uit de kast vallen. Waar vroeger die ene extra medewerker als bliksemafleider kon dienen voor de roze olifanten in de kamer, is er nu alleen een uitgekleed team dat zich niet meer kan verschuilen.

Zo kregen we de aanvraag van een algemeen directeur om iets te doen aan de problemen binnen een afdeling. In de afgelopen drie jaar waren 19 medewerkers al dan niet gedwongen vertrokken, waren er diverse klachten over het intimiderend gedrag van een teamleider die geresulteerd hadden in gedwongen vervroegd pensioen van de teamleider en heftige protesten van andere medewerkers. Het ziekteverzuim was intussen gestegen tot 14%. Vier medewerkers mochten niet meer werken van de arboarts vanwege de sfeer op de afdeling, die hun herstel ernstig hinderde. De sfeer werd gekenschetst als onveilig, gespannen, stressy.

De directeur en het managementteam hadden gesprekken gehad met de individuele medewerkers. Dat leverde veel tegenstrijdige beelden en een grote, gezamenlijke wens: ophouden met het gedoe en weer aan het werk. Kijken naar de toekomst, weer lekker samenwerken, weer blij naar het werk.

Maar ja, hoe doe je dat nou? Het antwoord was: Merlijn Advies Groep inschakelen.
De eerste stap was een gespreksronde met de zes afzonderlijke teams en de mogelijkheid voor ieder teamlid om buiten het team om en volledig vertrouwelijk informatie te geven. Zo werd al snel duidelijk waar en vooral bij wie de pijnpunten lagen.
Veel was te herleiden op de angst van de directeur en het managementteam om opening van zaken te geven. Zo was er een extern adviseur ingeschakeld om een analyse van de situatie te maken. Het rapport was nooit gedeeld met de medewerkers. De klachten tegen die ene teamleider waren ‘om verdere beschadiging te voorkomen’ onderin een la beland. Zo kon nooit duidelijk worden of de klachten wel of niet gegrond waren.

De sfeer van onveiligheid was geboren en verergerde alleen maar.
Stapje voor stapje rafelden we uit waar en welke interventie nodig was: coaching van beschadigde medewerkers, mediation tussen een paar teamleden, teambuilding voor alle teams, begeleiding voor de directeur en het managementteam. Veel relaties zijn hersteld. Er is meer duidelijkheid. Het blijft spannend, deze broze vrede.

Meer lezen over de verschillende oplossingsmethoden? Klik HIER

Lees meer over coaching:

https://www.merlijngroep.nl/merlijn-advies-groep/conflictcoaching/