Onze training conflictcoaching

Opleiding tot conflictcoach - lees meer over de ervaringen
conflict conflictcoaching Conflictoplossingsmethode

Als de deelnemers de eerste dag van de training aan elkaar vertellen wat ze graag willen leren, klinkt veelal door hoeveel moeite ieder zélf heeft met het aangaan van een conflictsituatie.

Gelukkig zitten ze in deze training dan goed. Want behalve theoretische kaders over conflicten,  moeten ze aan de slag met het ontwikkelen van vaardigheden en het verruimen van hun visie op conflicten.

Het begin van de training conflictcoaching

Een struikelblok tijdens dit blok, is dat de deelnemers zich gedurende de oefeningen met veel aandacht en passie op de inhoud van het conflict storten.

Het lijkt tegenstrijdig, maar tijdens de conflictcoaching is de inhoud van het conflict van ondergeschikt belang. Nou, leer het maar eens af om je niet volledig op de inhoud te richten! Dus besteden we er veel aandacht aan hoe je wel naar conflictsituaties kijkt.

Conflictcoaching tijdens het tweede blok

Eén van de deelnemers is manager van een grote organisatie. Zij brengt een voorbeeld in van een situatie die uit de hand dreigt te lopen.
Aan de hand van een helder stappenplan gaan we na wat er in deze situatie nu eigenlijk mis gaat. Ieder denkt actief mee en probeert hetgeen zojuist geleerd is toe te passen op deze casus. Soms vallen kwartjes, omdat ieder ook reflecteert over eigen situaties.
Ineens breekt er een lach door op het gezicht van de manager: ‘ik snap het’ roept ze en vervolgens geeft ze loepzuiver aan wat ze zelf heeft laten liggen in deze casus.
Vaak is dat het moment van doorbraak, ook in de conflictcoaching: als de betrokkenen kunnen zien wat ze zelf bijdragen (of juist niet bijdragen) en wat ze daarin anders zouden kunnen doen.

Ontspannen aanwezig bij een conflict

Bij het afscheid zegt één van de deelnemers: ik heb hier veel geleerd over conflicten en hoe ik dit moet coachen. Maar de belangrijkste winst is voor mij dat ik niet meer zo gespannen ben als er een conflict dreigt te ontstaan. Ik weet waar ik op moet letten en hoe ik dit kan begeleiden.

In het najaar start een nieuwe training  conflictcoaching. 

Bekijk ons aanbod

Lees meer over conflictcoaching:

https://www.merlijngroep.nl/blog/conflictcoaching-10-x-conflictvaardig/