Onze stagiaire Soufiane Bakkali vertelt…

Onze stagiaire Soufiane Bakkali vertelt…
conflict Conflicthantering Conflictoplossingsmethode

Graag zou ik mijzelf willen voorstellen. Ik heet Soufiane Bakkali en ik ben vierdejaars rechtenstudent aan de Juridische Hogeschool.

Mijn opleiding stelt mij in de gelegenheid om, in het kader van mijn afstuderen, stage te lopen in de periode van februari 2017 tot en met mei 2017. Daarnaast ga ik voor Merlijn een onderzoek doen naar het fenomeen: Bindend advies.

De Merlijn Groep is bezig met het schrijven van een: ‘Handboek Conflictadvies’, een boek waarin ondermeer 21 conflicthanteringsmethoden worden omschreven. Conflicten worden opgevat als processen die zich ontwikkelen, meestal van kwaad tot erger, en waarin verschillende fasen te herkennen zijn. In mijn onderzoek zal ik ingaan op de conflicthanteringsmethode, bindend advies. In het algemeen kan worden gezegd dat naast bindend advies ook mediation en arbitrage vallen onder ‘Alternative Dispute Resolution’. Ook wel ‘Anders Dan Rechtspraak’ (ADR) genoemd. ADR houdt in dat partijen, ter beslechting van een rechtsgeschil, geen gebruik maken van een overheidsrechter maar, bij overeenkomst een derde inschakelen om dit rechtsgeschil te beslechten door middel van bindend advies of arbitrage.

Bindend advies lijkt op arbitrage. Maar waar een arbitrage uitloopt op een vonnis met een executoriale titel is dit bij bindend advies niet het geval. Het bindend advies leidt uiteindelijk tot een beslissing van de bindend adviseur. Partijen wordt in dat bindend advies, opgedragen iets te doen of na te laten. En partijen zijn verplicht, op grond van de vaststellingsovereenkomst die tussen hen is gesloten, de uitkomst na te komen. Veel consumentenzaken worden via bindend advies opgelost, omdat de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken dit in veel branches via algemene voorwaarden of contracten heeft opgelegd. De ‘rijdende rechter’ is een voorbeeld van conflictoplossing via bindend advies.

Aan de hand van literatuuronderzoek, statistieken, rechtsvergelijkend onderzoek en interviews moet in kaart worden gebracht waar de kansen liggen met betrekking tot bindend advies. Om de kans op een succesvolle afloop te vergroten dient te worden gekeken naar welke conflicthanteringsmethode het best bij een bepaald conflict past.

 Al met al kijk ik er naar uit een bijdrage te kunnen leveren aan het ‘Handboek Conflictadvies’.

Bekijk de white paper naar aanleiding van Soufiane’s scriptie:

https://www.merlijngroep.nl/blog/bindend-advies-in-nederland/

Ook stage lopen bij Merlijn?

https://www.merlijngroep.nl/blog/stage-lopen-bij-merlijn-groep/