Stage lopen bij Merlijn Groep?

Merlijn heeft altijd ruimte voor stagiaires die ervaring op willen doen in een netwerk van professionals en onderzoek willen doen naar conflict gerelateerde onderwerpen.

Annet Voets

Annet Voets (23 jaar) deed van september 2016 tot januari 2017 bij Merlijn Groep haar afstudeer onderzoek over mediation in strafzaken voor de studie HBO-Rechten aan de juridische Hogeschool Avans-Fontys.

Het doel van dit onderzoek was om bloot te leggen wat mediators als knelpunt ervaren op het gebied van neutraal te blijven in een mediation als je beschikt over informatie ten aanzien van de dader. Merlijn Advies Groep, een activiteit van Merlijn Groep, biedt tal van oplossingsmethoden aan en daarom is er gekeken naar eventuele andere oplossingsmethoden dan mediation en wat de juridische mogelijkheden hierbij zijn.

Hierbij zijn verscheidene facetten onderzocht; er is met name gekeken naar uitkomsten van pilots: Wat waren de voorwaarden en wat de doelen. Tot slot is ingegaan op de overige conflictoplossingsmethoden die Merlijn biedt met Merlijn Advies Groep.

Kortom een zeer actueel en interessant onderwerp voor Merlijn Groep en alle mediators met interesse in Mediation in strafzaken.

Cherrys Hansen

Cherrys Hansen (26 jaar) studente aan de Juridische Hogeschool in ’s-Hertogenbosch heeft voor Merlijn Groep de positie van de vertrouwenspersoon onderzocht. De vertrouwenspersoon geldt binnen Merlijn Advies Groep als een van de methodieken voor conflictbestrijding en conflictpreventie.

Op dit moment is er vooralsnog niets wettelijk vastgelegd ten aanzien van vertrouwenspersonen, denk hierbij aan regels voor de werkzaamheden, of aan de rechtsbescherming en de positie van de vertrouwenspersoon.

Omdat dit nog niet is vastgelegd is het zinvol om dit juridisch te onderzoeken. Uiteindelijk zal ook een vertrouwenspersoon zich aan de wettelijke regels moeten houden en daarom is het van belang dat het kader wordt uitgezet. Zij zal hierbij letten op mogelijke valkuilen en kijken naar de potentiële regelgeving.

Kortom een zeer interessant onderzoek dat voor de beroepsgroep vertrouwenspersonen een duidelijk kader zal bieden op het gebied van regelgeving, maar dat ook een houvast zal zijn voor de praktijk!

Juul Jeurissen

Juul Jeurissen (21 jaar), studente HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. In het najaar van 2015 heb ik voor Merlijn onderzoek gedaan naar de nieuwe mediation wetgeving

Toenmalig minister Van der Steur heeft op 9 en 10 september 2013 drie wetsvoorstellen ingediend ter bevordering van mediation:

Doordat de heer Van der Steur van functie veranderde  zijn de wetsvoorstellen op 10 juni 2015 ingetrokken. Hierbij is wel aangegeven dat op korte termijn de wetgeving vervangen zal worden. Juul heeft onderzoek gedaan naar deze veranderingen en naar mogelijke procedures in de mediation wetgeving.

Het is voor Merlijn Groep een bruikbaar en praktijkgericht onderzoek geworden!

Martijn Mulders

Martijn Mulders, student aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Voor zijn afstudeeronderzoek heeft hij veranderingen en eventuele komende veranderingen van De wet Bescherming Persoonsgegeven (Wbp) onderzocht.

Deze wet is op 1 januari 2016 in werking getreden. Ook is er een Europese Verordening op het gebied van privacy in de maak. Dit alles zou in 2016 definitief moeten worden. Er zijn door de veranderingen veel onzekerheden en onduidelijkheden ontstaan op het gebied van deze wetgeving.

Mijn doel was om voor Merlijn deze onduidelijkheden weg te nemen en in kaart te brengen wat er exact is veranderd en of dit eventuele gevolgen heeft voor Merlijn. Een veelzijdig onderzoek dat aansluit bij mijn interesses, aldus Martijn!

Soufiane Bakkali

Soufiane Bakkali, rechtenstudent aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys zal zijn onderzoek in de periode februari tot en met juni 2017  richten op het bindend advies.

Hierbij zal ik met name de kansen van het bindend advies gaan onderzoeken. Tevens zal ik verschillende conflicthanteringsmethoden onderzoeken en vooral welke methode het best bij een bepaald conflict past.

Dit alles zal ik doen voor het “handboek conflictadvies” een boek, dat de Merlijn Groep voorbereidt en waarin 21 conflictfhanteringsmethoden worden beschreven. Ik vind het een uitdaging om dit te onderzoeken en speciaal dat ik een bijdrage kan leveren aan de Merlijn groep.

Jeroen Pessers

Jeroen Pessers student aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys heeft bij de Merlijn Groep zijn afstudeerstage doorlopen en heeft zijn afstudeeronderzoek gericht op arbitrage.

Hierbij heeft hij onderzocht wanneer en met name in welke specifieke conflicten arbitrage de beste oplossingsmethode is. Het doel van mijn onderzoek was om arbitrage meer succesvol te laten verlopen, zodat Merlijn dit gerichter kan toepassen. Ik richtte me vooral op het Nederlands burgerlijk procesrecht het common-law rechtsstelsel en de ontwikkeling van arbitrage. Het was niet alleen een complex maar vooral ook een uitdagend onderzoek!

Bo Alkemade

Bo Alkemade, rechtenstudent aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, heeft van september tot en met december 2017 zijn afstudeerstage bij Merlijn doorlopen. Zijn onderzoek richtte zich op klachtbehandeling.

Door het onderzoeken waar in de wet verplichtingen bestaan met betrekking tot de klachtenprocedure en welke aan welke competentievereisten een goede klachtbehandelaar of klachtencommissie lid dient te voldoen.

Ook stagelopen bij Merlijn? Neem contact via: karienbonenkamp@merlijngroep.nl

Meer informatie over het team?

Ons team

Stage bij Merlijn - Blog - Merlijn Groep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *