Mediator hou rekening met breinvoorkeuren! (23 MfN-PE punten)

Mediator hou rekening met breinvoorkeuren! (23 MfN-PE punten)
conflict Mediation techniek Mediator specialisatie Merlijn Advies Groep

De mediator heeft altijd te maken met twee partijen, al dan niet bestaand uit meerdere personen. Mensen gaan verschillend met conflicten om. Dat kan uiteraard allerlei redenen hebben, maar verschillende breinvoorkeuren is er zeker één van.

Er zijn mensen die zich graag bezig houden met de resultaten en zaken goed analyseren, mensen die zich prettig voelen als ze met details bezig zijn of stap voor stap systematisch zaken aanpakken volgens voorschriften. Je hebt mensen die van nature gemakkelijk risico’s nemen en het vooral prettig vinden met het grote plaatje en de toekomstvisie bezig te zijn. En je hebt mensen die vooral mensgericht zijn en bij wie de vraag ‘wie’? of ‘met wie” voor op de tong ligt. Dat komt omdat mensen verschillende breinvoorkeuren hebben, clusters van breinprocessen die hen van nature gemakkelijk afgaan. Je zou kunnen zeggen dat dat de brede hoofdpaden zijn in hun brein, het kost geen energie om die te gebruiken.

Over het algemeen geldt dat mensen met ongeveer dezelfde breinvoorkeuren van nature gemakkelijker met elkaar communiceren. Ze voelen elkaar eerder aan. Andersom kan het zo zijn dat mensen met verschillende breinvoorkeuren het lastiger vinden om elkaars woordkeuze en gedrag te begrijpen[1]. In een conflictsituatie kan het dus zinnig zijn om, naast zaken als achterliggende belangen, ook rekening te houden met de breinvoorkeuren van de degenen die een conflict met elkaar hebben.

Inzicht in breinvoorkeuren kan mensen dus helpen beter te communiceren en elkaar beter te accepteren. Dat geldt natuurlijk ook voor de mediator zelf. Het mediation proces verloopt beter als de mediator inzicht heeft in zowel zijn of haar eigen breinvoorkeuren als in die van de partijen die een conflict met elkaar hebben. In feite zou je zelfs kunnen zeggen: zonder de breinvoorkeuren van de conflictpartijen te kennen of op zijn minst in te kunnen schatten, opereert de mediator in een vacuüm.

Met de online vragenlijst van Breinvoorkeuren NBI® is het mogelijk om de breinvoorkeuren van mensen op een overzichtelijke en zinnige manier in kaart te brengen. Het interpreteren van de door de computer gegenereerde rapportage luistert nauw omdat het om mensen gaat. Dat dient zorgvuldig te gebeuren door mensen die de driedaagse opleiding Breinvoorkeuren NBI® hebben gevolgd. Meer informatie over Breinvoorkeuren NBI® is te vinden op de website: www.breinvoorkeuren.nl

De Mediators Federatie Nederland (MfN) heeft deze opleiding gewaardeerd met 23 PE-punten categorie 2 voor Mediators die geregistreerd zijn bij de MfN.

[1] Het kan zelfs de bron zijn van een al dan niet sluimerend conflict!

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/conflict-oplossingsmethoden/