Is hij een hork of gedraagt hij zich alleen maar zo?

Is hij een hork of gedraagt hij zich alleen maar zo?
Basisopleiding mediator conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Conflicthantering Conflictoplossingsmethode conflictprofessional HRM Mediation Mediation techniek mediationtraject Mediator Mediator specialisatie Merlijn Advies Groep

“Ik ga hem er gewoon op aanspreken, zo kan het niet langer” zei de directeur op ferme toon. Ze had alleen nog maar verteld dat de boekhouder zo lastig was. Toen ik haar vroeg wat er zo niet langer kon, reageerde ze bijna verbaasd: “Nou dat gedoe!” Na even doorvragen legde ze uit: “Hij is arrogant, een betweter en loopt altijd te zaniken en te klagen. Een echte hork! Als hij zo doorgaat, krijgt hij ontslag.”

Vaak krijgen mensen een etiketje opgeplakt waar ze zich helemaal niet in herkennen. In de eerste plaats omdat ze niet zo zijn, maar zich op een bepaalde manier gedragen. Het etiketje is de interpretatie van degene die het etiketje opplakt. De geliefden van deze “hork” zullen ongetwijfeld een heel ander etiketje voor hem hebben.

Waarom was deze boekhouder nou zo’n hork in de ogen van de directeur? Ze kwam al vertellende tot de ontdekking dat hij erg nauwkeurig was en iedereen om dezelfde nauwkeurigheid vroeg. Zijzelf had het vaak te druk om zijn vragen te beantwoorden en op tijd informatie te geven. Uiteindelijk reageerde ze alleen nog maar als hij bleef zaniken en klagen. Ze had niet door dat ze op die manier juist het gedrag waar ze zo’n hekel aan had, beloonde. Evenmin zag ze dat hij door zijn gezeur haar wees op ineffectief gedrag. Tijd voor een goed gesprek met de hork.

Maar wel onder leiding van een mediator, want dan kon ze zichzelf concentreren op het gesprek, zonder de regie te hoeven voeren.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/laat-je-niet-meetrekken-in-een-conflict-dat-iemand-anders-gekozen-heeft/