Macht is een relatie

Macht is een relatie
conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Conflicthantering Conflictoplossingsmethode conflictprofessional HRM Merlijn Advies Groep Samenwerking

Emiel is een jaar of tien afdelingsmanager en met veel succes. Zijn team presteerde goed, ze kregen vaak bonussen en complimenten van de directie. Hij hoefde zich nooit op te stellen als dè leidinggevende, omdat iedereen hem gewoonweg accepteerde en respecteerde als de baas. Tot een jaar geleden een nieuwe medewerker kwam. Inez is vanaf een andere afdeling bij hun gekomen. Ze is ambitieus en competitief. De sfeer in het team is helemaal veranderd. Ineens zijn er meningsverschillen, wordt er geroddeld, stellen zijn medewerkers vragen over zijn aanpak.

Emiel wil graag weten hoe hij met Inez moet omgaan. Hij heeft haar altijd behandeld, zoals hij al zijn medewerkers behandeld, maar dat heeft geen goed resultaat gehad. Inez probeert hem in een machtsstrijd te trekken en daar wil hij niet in meegaan.

Een machtsstrijd ontstaat als er teveel of te weinig machtsverschil is tussen leider en volgers.
Als er teveel machtsverschil is, dan denken de volgers op enig moment: ‘Ik heb niets te verliezen, ik ben altijd de pineut. Nou, dan kan ik net zo goed de strijd aangaan.’ Een slimme dictator gunt zijn volgers altijd wat vrijheid of de illusie dat er meer mogelijkheden zijn.

Als er niet genoeg machtsverschil is, denkt de volger: ‘Wat mijn leider kan, kan ik ook. En als ik de strijd aanga, heb ik nog kans om te winnen ook!’ Een slimme leider staat af en toe op zijn strepen, om het machtsverschil te benadrukken, ook al is hij nog zo relatiegericht en harmonieus. Per slot van rekening draagt hij ook de verantwoording.

Emiel heeft zijn afdeling bij elkaar geroepen. Hij heeft aangegeven dat hij geen zin heeft in machtsstrijd, geroddel en geruzie en wie dat wel wil, moet maar ergens anders gaan werken. Hij heeft nog een paar sessies gewijd aan samenwerking, voordeel van conflicten en op een goede manier feedback geven. Inez is sales geworden bij een energiemaatschappij.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/ruzie-tussen-leidinggevende-en-medewerker/