Kun jij uit je eigen as herrijzen?

Kun jij uit je eigen as herrijzen?
coachen conflict conflictcoaching Conflictoplossingsmethode Merlijn Merlijn Advies Groep

Soms kan een ander je helpen jezelf te vernieuwen

De feniks was een vreemde vogel die in staat was om steeds opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. In de Chinese cultuur staat het dier symbool voor het vrouwelijke geslacht, dat immers beschikt over het wonder van nieuwe geboorte uit haarzelf. De Romeinse dichter Ovidius schreef over de feniks dat deze na vijfhonderd jaar geleefd te hebben hoog in een eik een nest van kruiden zou maken. Als hij eenmaal in het nest zat, vloog het in brand. De geur van de kruiden nam de ziel van de oude feniks mee. Het lichaam verbrandde, en er kwam een kleine nieuwe feniks uit. De oude ziel nam plaats in dit nieuwe lichaam, om weer vijfhonderd jaar te leven.

Als conflictprofessionals zien we mensen vaak uitgeput door een conflict aan een oplossingsproces beginnen en zich dan gaandeweg het proces weer oprichten en in hun kracht komen. Ze maken zichzelf niet langer verwijten en accepteren dat het conflict hun negatieve, maar ook positieve veranderingen heeft opgeleverd. Ze herrijzen uit hun eigen as. Dit proces faciliteren is voor veel conflictprofessionals de diepere reden waarom zij hun vak beoefenen. Steeds weer een nieuwe feniks geboren zien worden, geeft spectaculair veel voldoening.

Meer weten over effectieve conflictaanpak? Ga dan naar www.merlijngroep.nl.

Deze tekst is afkomstig van de Coachingskalender 2021

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/elk-gesprek-kan-beter/