Dochters blijken toch geschikt voor bedrijfsoverdracht

Dochters blijken toch geschikt voor bedrijfsoverdracht
bedrijfscultuur coachen Coaching conflictcoaching Merlijn Advies Groep

“De vrouw stapt met een brede glimlach op haar gezicht de kamer binnen. Ik ben benieuwd of hij het zal vertellen, zegt ze. Hij, is haar man, directeur- eigenaar van een technisch bedrijf met hoogwaardige producten. Veel technische vakkennis is vereist. Het bedrijf is zijn leven en hij is onmisbaar, vindt hij. Zijn vrouw en twee dochters gaan altijd alleen op vakantie. Pa heeft geen tijd. Maar de jaren gaan tellen en de DGA denkt erover om te stoppen. Verkoop aan derden vindt hij de enige optie. Zijn dochters hebben een goede opleiding en werken elders. Vrouwen vindt hij niet geschikt om zijn bedrijf voort te zetten. Tijdens een eerdere bijeenkomst met DGA’s van andere familiebedrijven heeft hij dit verteld. Zijn vrouw is het niet met hem eens.”

Intermezzo

De bank van deze DGA organiseert enkele bijeenkomsten met DGA’s van verschillende familiebedrijven die hun bedrijf willen overdragen aan de volgende generatie. De bank nodigt niet alleen de DGA’s uit maar ook hun partners.

Het bijzondere van de bijeenkomsten is dat de persoonlijke kant van de overdracht voorop staat en niet het geld.
De bank heeft voor deze kwaliteitsaanpak gekozen om zich te onderscheiden van collega banken. Dat is goed voor de klantenbinding maar ook een kwestie van risicomanagement. Onduidelijkheid over persoonlijke wensen en verwachtingen van gezinsleden is een afbreukrisico bij bedrijfsoverdracht. Het gaat soms mis vanwege onenigheid binnen het gezin, met alle financiële consequenties van dien, ook voor de bank.

In gezinnen van veel familiebedrijven wordt aan tafel vooral over het bedrijf gepraat, minder over persoonlijke zaken.
Wat willen, verwachten en hopen de DGA, zijn partner, hun kinderen, eventuele andere betrokken familieleden?
Wil de DGA het bedrijf aan een van de kinderen overdragen? Aan welk kind en waarom dat kind? Is het geschikt? Wat vindt zijn partner ervan? En hoe betrekt hij andere kinderen erbij? En ook belangrijk om vooraf te bedenken, wat wil de DGA gaan doen na de overdracht? Als de gezinsleden inclusief de DGA aan elkaar antwoord hebben gegeven op deze persoonlijke vragen, kunnen de financiële en andere technische deskundigen daarna gemakkelijker hun adviserende werk doen. Tijdens enkele bijeenkomsten wisselen DGA’s en partners hun ervaringen en problemen uit. Van elkaar leren ze nog meer dan van externe professionals.

Vervolg

Onze DGA vraagt het woord. Ik wil jullie iets vertellen. Mijn twee dochters gaan het bedrijf overnemen! Hij vertelt uitgebreid waarom hij van gedachten is veranderd. Eén dochter zal zich technisch verder bekwamen, de ander is al economisch en administratief geschoold. Het verbaast hem dat hij niet eerder op het idee is gekomen. De eerdere gesprekken met zijn collega’s en hun partners hebben hem geholpen. En hij bedankt zijn vrouw.

Er klinkt applaus, de DGA krijgt schouderklopjes, zijn vrouw straalt.

Lees meer over coaching:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/coaching-bij-herstel-van-stressklachten/