Co-ouderschap

Blog co-ouderschap
Bemiddelen conflict Conflictbemiddelaar Conflicthantering Conflictoplossingsmethode Mediation Samenwerking trainingen

Vaak gaan ouders pas bewust nadenken over de met hun kinderen door te brengen tijd als ze op het punt staan te gaan scheiden en in veel gevallen pas ruim nadat ze gescheiden zijn. Het zou logisch zijn om na de scheiding de verhouding in de verdeling van de zorg door beide ouders eerst maar eens zo te laten. Waarom wel co-ouderschap na de scheiding en tijdens het huwelijk niet?
Feit is dat door de wetgever, de Rechtspraak en de overheid doorlopend een appel wordt gedaan op een bewuste benadering van ouderschap na een scheiding. De invulling van zorg tijdens het huwelijk krijgt veel minder aandacht. Ten onrechte, zeker in het licht van het aantal relaties dat de eindstreep (kinderen uit huis) niet haalt.
De politiek heeft bedacht dat een mogelijke oplossing voor het probleem van gezamenlijk ouderschap is gelegen in een cursus voor toekomstige ouders. Dat zal ze leren!
Zie een aantal artikelen:

Geen toeval dat de voorzitter van de commissie die komt met dit oude plan in een nieuw jasje een CU-coryfee is. Feit is dat toekomstige ouders, zeker als ze nog jong zijn, geen idee hebben van wat dan ook. De cursus kan beter worden gemaakt voor ouders die ervaren hoeveel hooi ze op hun vork hebben genomen op basis van allemaal optimistische aannames tijdens het verwekken van hun kinderen.
Tijdens de cursus kunnen de ouders leren relativeren, hun verwachtingen bijstellen en deze, gecombineerd met daarop gebaseerde werkafspraken vastleggen in een huwelijksconvenant,  met bijbehorend ouderschapsplan.

Vooruitzien is regeren.

Lees meer over co-ouderschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/co-ouderschap-gelijke-verdeling/