5 tips voor de OR om klokkenluiden te voorkomen. Deel 3: Goed intern netwerk

5 tips voor de OR om klokkenluiden te voorkomen Deel 3 Goed intern netwerk
HRM klokkenluidersregeling Medezeggenschap ondernemingsraad OR P&O

Klik hier voor deel 1
Klik hier voor deel 2
Klik hier voor deel 4
Klik hier voor deel 5

Tip 3 voor de OR om klokkenluiden te voorkomen: Goed intern netwerk

Als ondernemingsraad wil je resultaten boeken. Je werktaken hebben allereerst een juridische basis, vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. Hierin staat beschreven hoe de OR kan bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie, onder andere door middel van het recht op informatie, instemming en advies. Deze middelen stellen de OR in staat om het beleid van de organisatie te kunnen beïnvloeden, enerzijds naar de bestuurder, en anderzijds naar de medewerkers.
Beïnvloeding is dus een belangrijk onderdeel van het werk van de OR. Hiervoor is echter een goed netwerk noodzakelijk.

Goed Intern Netwerk

Bij het opstellen van de doelen kan men kijken naar de relatie met verschillende personen binnen de organisatie. Dit kunnen onder andere vertrouwenspersonen, preventie medewerkers, facilitair manager en bedrijfsartsen zijn. Een goed en effectief intern netwerk opzetten is voor de OR belangrijk om een overzicht te maken van alle mogelijke stakeholders die een toegevoegde expertise of andere vorm van ondersteuning kunnen bieden. Vervolgens kan dan een plan gemaakt worden hoe de relatie met deze personen geoptimaliseerd kan worden bij de realisatie van deze doelen.Hiervoor kan men onder andere onderzoeken wie van de leden het leuk vindt om te netwerken, en daar ook goed in is,  en vervolgens deze mensen ruimte geven om dit verder te ontwikkelen. Wel moet men zich ervan bewust zijn dat de ontstane relatie vaak op persoonlijke basis gelegd wordt, en zal dit mee genomen moeten worden in eventuele ongemakkelijke situaties. Zie ook het boek “Het interne netwerk van de OR”, geschreven door o.a. Jan Heijink.

Integriteit

Ook op het gebied van veiligheid en integriteit, en andere onderwerpen die vooral in het informele circuit ter ore komen, kan het voordeel hebben om niet voor verrassingen te staan, maar op de hoogte te zijn en blijven van wat er binnen de organisatie speelt. Vergeet niet dat een medewerker zijn klacht of vermoeden van misstand pas naar buiten brengt en ‘de klok luidt’, als hij intern geen mogelijkheden ziet om geholpen te worden. Door het laten ontstaan van bewuste netwerken kan de OR een stimulerende rol spelen, preventief werken en ook nog zijn eigen handelen versterken.

SQUID

Niet alleen het hebben van het netwerk, maar het ook actief en doelbewust inzetten is essentieel, waarbij geijkte structuren van beïnvloeding misschien los gelaten moeten worden. Een brede opzet waar invloed zowel formeel als informeel en flexibeler georganiseerd wordt. Een netwerk ook waar Samenwerking, Quorum, Uitgangspunten, Individuele betrokkenheid en Draagvlak trefwoorden zijn om de beste medezeggenschap van de wereld te zijn.(Het nieuwe (net)werken: Medezeggenschap unplugged?, Buitelaar)
De gevormde afkorting Squid levert tevens een interessant perspectief: “Een oude en succesvolle dierengroep (-), kunnen zich aanpassen door goed ontwikkelde ogen, voedingstentakels met zuignappen (-), altijd inkt op zak”, aldus treffend omschreven door Marco Sikkel in een artikel in 2010.

Meer Lezen?

https://www.merlijngroep.nl/blog/5-tips-voor-or-om-klokkenluiden-te-voorkomen-deel-2-goede-procedures/