Gessel – Galle | mevrouw mr J.H.D. van Gessel – Galle (Jacqueline)

Jacqueline van Gessel – Galle is sinds 2013 zelfstandig ondernemer en MfN (rechtbank) mediator. In 2016 heeft zij haar dienstverlening uitgebreid met de rol van gecertificeerd vertrouwenspersoon en conflict coaching. 

Daarvoor was zij gedurende 20 jaar als jurist werkzaam in diverse werkgebieden bij het Ministerie van Defensie (bouw -en aanbestedingsdienst, inkooporganisatie, personeelsdirectie, militaire gezondheidszorg, toezicht op privacy). 
Gaandeweg werd haar als jurist duidelijk dat in geval van conflicten het recht slechts een kapstok is en dat bij conflicterende belangen een oplossing veel vaker buiten het recht ligt dan daarbinnen. Met dat inzicht heeft zij haar focus verlegd. Eerst als mediator, en later ook als vertrouwenspersoon en conflict coach - helpt zij mensen om samen in goed overleg een conflict of lastige situatie op te lossen. Vanuit haar werkachtergrond heeft zij een rijke ervaring aan omgaan met diverse werkculturen, disciplines en mensen met tegengestelde belangen. 

Als mens is zij - hoewel gericht op harmonie – in haar privéleven moeilijke situaties niet uit de weg gegaan. Als gevolg van life events - een echtscheiding en arbeidsconflict - kent zij de gevoelens van kwetsbaarheid en frustratie. Maar ze weet ook wat nodig is om zich te kunnen herpakken en…door te pakken.  

Deze bagage ondersteunt haar in haar werk als mediator, vertrouwenspersoon en conflictcoach. Haar aanpak is warm, betrokken, gestructureerd en toekomstgericht. 
Met een nadruk op faciliterend: een aanpak die aansluit bij cliënten staat centraal. Zij is realistisch en recht door zee. 

Voor jezelf gaan staan zonder de ander daarbij te beschadigen, autonomie en zelfredzaamheid dat zijn voor haar belangrijke waarden. 
Maar hoe los je zakelijk of privé een conflict op als blijkt dat je niet meer met elkaar kunt communiceren? Dan heb je hulp nodig. 
Vanuit die waarden ondersteunt Jacqueline mens en organisaties bij het samen oplossen van een conflict. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar van mens tot mens. 

Haar bijdrage is dat u samen, opnieuw en met oog voor elkaars belangen, vanuit een gelijkwaardige positie, met elkaar in gesprek gaat over dat waar het ook echt omgaat. 
Gestaag werken aan duidelijkheid en bouwen aan een draagvlak voor een voor ieder passende oplossing. Zodat u verder kunt. Dat is de uitnodiging die zij doet en waar zij voor staat. Haar inzet als mediator, vertrouwenspersoon of conflictcoach is voor haar pas geslaagd als u kunt zeggen, het is goed zo, het is akkoord, ik kan weer door. 

Haar specialismen zijn: arbeidsconflicten, business conflicten, overheidsconflicten en samenwerkingsproblematiek.