Tuning | de heer H. Tuning (Herman)

Herman (1961) is werkzaam als gecertificeerd vertrouwenspersoon, gecertificeerd mediator en adviseur burgerparticipatie. Hij doet dit sinds 2019 als zelfstandige.

Ervaring
Nadat Herman zich eerst heeft ontwikkeld als arbeidskundig adviseur en zich daarbij vooral heeft bezig gehouden met projecten om mensen die langdurig arbeidsongeschikt waren te re-integreren, is hij daarna 12 jaar wethouder geweest, eerst 8 jaar in een grote gemeente (150.000 inwoners) en daarna 4 jaar in een kleinere gemeente (18.000 inwoners). Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van een grote zorginstelling en is hij vrijwilliger Buurtbemiddeling in de gemeente Steenwijkerland.
Hij is hierbij vaak in aanraking geweest met inwoners en werknemers die (al dan niet met elkaar) in conflict waren en die oplossingen voor hun problemen zochten. De mensen die hulp bij hem zochten lieten vaak weten dat zij zich snel vertrouwd voelden bij hem en dat de hulp/bemiddeling succesvol was. Zijn jarenlange ervaring met het openbaar bestuur maakt dat hij als geen ander complexe vraagstukken weet te ontrafelen. Hij weet partijen bij elkaar te brengen. De mens staat bij Herman altijd voorop.

De woorden die passen bij  Herman zijn: integer, betrouwbaar, transparant, rust en verbindend. Zijn belangrijkste competenties zijn luisteren, samenwerken, sturing geven. Hij straalt rust uit en geeft daarmee zijn gesprekspartners ruimte om hun verhaal te doen.
Hij is vooral actief in de regio Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) en de Flevopolder.