Update van vandaag:

Merlijn Groep is vandaag te vinden op OR Spring!

OR Spring is het vakevenement voor de meer ervaren medezeggenschapper in grotere en complexere organisaties en voor ambtelijk secretarissen die dieper op de materie willen ingaan.

Deze dag bestaat uit een afwisselend, diepgaand programma van plenaire colleges en interactieve workshops. Er zijn vandaag 3 workshop rondes waar de deelnemers uit kunnen kiezen. Deze interactieve workshops gaan in op belangrijke vraagstukken die van invloed zijn op de rol van de OR zoals organisatieveranderingenbeïnvloeding & betrokkenheid en organisatiethema’sBekijk het programma hier.

Sprekers van Merlijn die vandaag aanwezig zijn:

Stef Soons is partner van Merlijn en oprichter van de PI&E en de training breinkoken. Binnen de medezeggenschap heeft hij zich gespecialiseerd in de communicatie met de achterban en Arbo.

Wilma Bevers is bij Merlijn betrokken als trainer, adviseur en mediator, voornamelijk op het gebied van reorganisaties. Ook treed zij op als facilitator bij grootschalige reorganisaties.

Servaas Beunk is sinds 1995 actief in de medezeggenschap. Hij heeft vooral ervaring met OR' en bij gemeenten, ministeries en bedrijven die verzelfstandigd zijn.

Ebbe Rost van Tonningen heeft zich de laatste jaren toegelegd op bestuurlijke mediation, met name om conflicten tussen bestuurders of tussen bestuur en OR op te lossen.

Workshops verzorgd door Merlijn:

Onderhandelen met de bestuurdermaximeer uw invloed. Door Stef Soons en Wilma Bever

Hoe haalt u maximaal resultaat uit het overleg? Gelijk hebben leidt niet automatisch tot gelijk krijgen. Met goede argumenten alleen bent u er nog niet. Een goede voorbereiding, overredingskracht en onderhandelingstechnieken zijn minstens zo belangrijk. Tijdens deze workshop zoomen we in op deze kant van het effectief beïnvloeden van de bestuurder.

Do's en Dont's bij het optimale adviestraject. Door Servaas Beunk

Waarschuwing: hét optimale adviestraject bestaat niet. Elk traject is namelijk anders, met andere spelers, belanghebbenden, stakeholders, termijnen en ga zo maar door. Wel zijn er structuren te vinden, routes te bedenken, valkuilen te ontdekken. Aan de hand van een paar grote lijnen zullen we de do’s en dont's verder in gaan vullen, zo veel mogelijk op basis van de praktijk van alledag.

Conflict met de bestuurder: Hoe voorkom je escalatie? Door Ebbe Rost van Tonningen

Zowel bestuurder als ondernemingsraad hebben het beste voor met de organisatie. Toch kan er een verschil van inzicht ontstaan dat leidt tot een conflictsituatie. Als een goed gesprek niet leidt tot een oplossing, kan een mediator uitkomst bieden. De mediator vervult de rol van een neutrale bemiddelaar en kan daarmee juridificering en verdere escalatie voorkomen.  Samen met de mediator werkt de OR en de bestuurder aan een oplossing. Wilt u weten of mediation ook voor u van toepassing is en wat u met mediation kunt bereiken?

De mogelijkheid tientallen nieuwe collega medezeggenschappers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Gemist? Neem deel aan OR Summer!

OR Spring is helemaal uitverkocht. Heb je het gemist maar wil je tóch nog deelnemen aan een OR dag? Op 7 juli vindt de Kasteeldag OR Summer plaats. Schrijf je hier in.

Kasteeldag OR Summer

OR Spring - Blog - Merlijn Groep

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *