Initiatiefrecht – kwestie van verantwoordelijkheid nemen…

initiatiefrecht - Blog - Merlijn Groep
achterban Medezeggenschap ondernemingsraad OR

U kent het vast. Er gebeuren dingen in de organisatie waarvan u vindt dat ze niet kunnen of u constateert zaken die onwenselijk zijn.

Dit kan van alles zijn: een hoog ziekteverzuim, angstcultuur, onnodige financiële uitgaven, boventalligheid van medewerkers. Of er zou juist eigenlijk iets moeten gebeuren dat maar niet gebeurt, kinderopvang, een flexpool. Medewerkers hoor je erover, maar vooral in de wandelgangen. En de OR? Als hij niet uitkijkt wordt hij een ‘mopperende in de zijlijn’.

Verwachting van de OR

Als een situatie niet is zoals wij die wensen of zoals het zou moeten zijn, levert dat vervelende gevoelens op of erger: frustratie. Wat dan vaak gebeurt is dat we kritiek uiten, veroordelen, met een beschuldigende vinger wijzen naar de veroorzaker(s). Maar dat levert helemaal niets op. In feite maak je daarmee geen keuze en maak je je afhankelijk van anderen. Van een OR mag iets anders verwacht worden! In plaats van er aan bijdragen dat de sfeer verslechtert en er een neerwaartse spiraal ontstaat.

Verantwoordelijkheid

Wat kan het aandeel van de OR zijn om frustraties die er leven in de organisatie of die OR leden zelf hebben, te benutten? De OR kan verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen gevoelens en gedachten over hoe hij wil dat het is of wordt. Sterker nog, in zijn positie is de OR dat aan zichzelf en aan zijn achterban verplicht! Maar hoe?

Initiatiefrecht

Door zorgen en bezwaren met betrekking tot de organisatie te vertalen in een voorstel of in de richting van een voorstel kan de OR, door gebruik te maken van het initiatiefrecht, het voorstel onder de aandacht brengen van de bestuurder. Al dan niet na raadpleging van de achterban of een enquête onder de achterban.

Adequaat gedrag van de OR

Dergelijke initiatieven maken het gedrag van de OR adequaat. Daarmee oefent de OR invloed uit op het organisatiebeleid en op ongewenste situaties in de organisatie en brengt zo de organisatie naar een hoger plan. Als OR zul je respect afdwingen als je op deze wijze omgaat met hetgeen zich afspeelt in de organisatie, niet alleen het respect van de bestuurder, maar ook van de achterban. Kortom, maak een vertaalslag en gebruik het initiatiefrecht!

Merlijn kan u ondersteunen in het vormgeven. Meer weten? Neem contact op met de Merlijngroep.

Lees meer over de OR:

https://www.merlijngroep.nl/blog/or-maak-contact-met-uw-achterban/