“Sorry, maar de verkiezingen moeten over”

Blog- sorry, maar de verkiezingen moeten over- OR Verkiezingen- de heer Drs. S.J.P.G. Soons- Merlijn Groep
Besluitvorming Medezeggenschap ondernemingsraad OR

Dit was de mededeling van een werknemer één dag nadat de OR helemaal euforisch was over het feit dat bij de verkiezingen van een nieuwe OR er een opkomst van 85% was.

‘Hoezo over”; klonk er verontwaardigd uit de monden van de OR.

“In jullie reglement staat dat er schriftelijke verkiezingen moeten worden gehouden, er staat nergens iets over digitaal stemmen en ik kon nergens schriftelijk mijn stem uitbrengen. De OR verplichtte mij om via een PC, tablet of smartphone te stemmen en dat mag dus niet”, aldus de werknemer. Ter ondersteuning kwam hij met het argument dat de OR steeds de bestuurder wijst op het juist volgen van procedures of het uitvoeren van afspraken. Dus in zijn ogen kon het niet zo zijn dat dan deze OR zelf niet de juiste procedure volgde. “Doe wat je zegt en zeg wat je doet”.

Het klonk erg zuur. Zeker omdat deze OR zeer zorgvuldig was geweest met het kiezen van de juiste software om het digitale stemmen mogelijk te maken. En ze hadden het systeem zeer zorgvuldig getest door zoveel mogelijk scenario’s te bedenken en uit te voeren. Daarbij kwamen ook fouten aan het licht die er uit werden gehaald. Aan zorgvuldigheid van de OR geen gebrek en men was blij met de modernisering; ja dat maakt het bezwaar dan extra vervelend.

Toen ik het hoorde kon ik de reactie van de OR goed begrijpen, maar snapte ik ook de stelling van de medewerker. Het leek mij wijs om de werknemer zelf even uit te nodigen tijdens een OR vergadering om hem zijn standpunt uit te laten leggen. De OR kon dan ook uitleggen wat de gevolgen zouden zijn van het overdoen van de verkiezingen en of daarmee het algemene doel (eerlijke, geheime verkiezingen met een grote opkomst) bereikt zou worden. Dit wel met begrip voor het standpunt van de werknemer en het feit dat deze, zeker formeel, gelijk had in zijn bezwaar.

Gelukkig kwamen beide partijen eruit. De OR zou in alle openheid een bericht sturen waarin hij bekende dat er, volgens het reglement, geen digitale verkiezingen hadden mogen plaatsvinden. Mocht er hiertegen bezwaar bestaan dan zouden de verkiezingen worden overgedaan. Ook de medewerker was het er over eens dat de verkiezingen verder correct verlopen waren.

Gelukkig kwam er geen enkele reactie en de werknemer trok zijn bezwaar in. De OR kon aan de slag.

Conclusie: zorg er voor dat het reglement is aangepast aan de laatste ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld digitaal stemmen. Mocht u hiervan een voorbeeld willen hebben, dan kunt u een voorbeeld reglement aanvragen bij Merlijn.

Meer lezen?

https://www.merlijngroep.nl/blog/governance-codes-en-medezeggenschap-hoe-zit-dat-nu-eigenlijk/