Dick Bonenkamp geeft een workshop op: het National Congres Estate Planning

Dick bonenkamp geeft workshop - Blog - Merlijn Groep
Merlijn Events

Het Nationaal Congres Estate Planning

is hét jaarlijkse kennisevenement voor belastingadviseurs, notarissen, advocaten, accountants en financieel planners die hun cliënten willen bijstaan in het regelen van een verantwoorde overgang van vermogen naar een volgende generatie.

Naast de vele financieel technische zaken die daar aan de orde zullen komen is Merlijn er in de persoon van Dick Bonenkamp van overtuigd, dat onze organisatie een zinvolle bijdrage aan het programma kan leveren. Wij weten immers uit onze mediation praktijk heel goed dat nalatenschapsregelingen een zekere mate van conflictgevoeligheid hebben. Daar ligt het specialisme van Merlijn en Merlijn Advies Groep.

We zullen ten eerste aangeven wat de toegevoegde waarde is van het zelf, als boedelafwikkelaar, kunnen toepassen van mediation technieken bij conflicten, die opkomen tijdens (of die al bestonden lang vóór: dat zijn de taaiste! ) de afwikkeling van een nalatenschap.

Ook hulp van buitenaf, door een mediator, kan in verhitte, geëscaleerde conflicten vaak uitkomst bieden. In dat verband komt als tweede item het fenomeen businessmediation aan de orde.

Ingeval er nog wat tijd over zou zijn zal Dick wat vertellen over het verleggen van de huidige, klassieke opvattingen over conflicthantering naar een geheel nieuwe en veel effectievere vorm: integrale conflictoplossing, zoals Merlijn die toepast in haar dochteronderneming Merlijn Advies Groep.

Op vrijdag 25 november 2016 vindt de 5e editie van het Nationaal Congres Estate Planning plaats.

 

Zie hier alle evenementen waar Merlijn Groep aanwezig zal zijn in 2016:

https://www.merlijngroep.nl/blog/evenementen-2016/