Wat is het verschil tussen pesten en een conflict?

Pesten op de werkvloer - Blogbericht - Merlijn Groep
conflict HRM Merlijn Advies Groep

Wat is een conflict?

Een conflict is een verschil van mening tussen twee of meer partijen, waarbij tenminste een van de partijen botst met de mening van de andere partij en deze niet accepteert.[1]

Aan een conflict kun je veel hebben. Een conflict kan:

  • Maken dat je stilstaat bij wie je bent en wilt zijn
  • Ervoor zorgen dat je jezelf of wat je wilt laat zien
  • Zorgen voor persoonlijke ontwikkeling
  • Je relatie met jezelf te verdiepen en verbeteren

Als laatste is een conflict ook een compliment. Waarom zou iemand de moeite nemen om een conflict met jou aan te gaan als het hem of haar niet zou interesseren wat jij vindt of doet?

Kortom een conflict heeft veel te bieden en daar zit dan ook meteen het grote verschil met pesten. Pesten is over het algemeen nogal destructief.

Wat is pesten?

De toelichting op de arbowet geeft de volgende omschrijving:

Onder pesten wordt verstaan alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. Een belangrijk element aangaande pesten op het werk is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het gaat bij pesten dus niet om een eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op verschillende manieren maar in het bijzonder door woorden, gebaren, handelingen of bedreigingen.”

Meer informatie: www.pestenopdewerkvloer.nl

Er zijn veel mensen die te maken krijgen met pesten op de werkvloer. Ruim een kwart van de werknemers is weleens gepest op de werkvloer. Een kwart, dat zijn er heel erg veel.

Als je vraagt naar wat mensen pesten vinden, dan zegt het merendeel dat als iets maar een keer gebeurt moet dit kunnen, als er structureel geintjes worden uitgehaald heet het pesten.

Kleinerende opmerkingen, buitensluiten en het bespotten van steeds dezelfde persoon wordt door veel werknemers als pesten ervaren. Voor nog meer weetjes, zie het factsheet van de rijksoverheid

[1][1] Uit: ‘Wegwijzer bij conflicten, hoe ontwikkel je jezelf in een conflict’, door KJ Smith en D. Van der Meer

Meer lezen over pesten?

https://www.merlijngroep.nl/blog/verborgen-incompetentie/