Vooraankondiging opleiding tot curator

Servicehuis-Merlijn Groep
conflict Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep

Curator worden?”

Cursus Insolventierecht

Dit najaar organiseert het Servicehuis Advocatuur een tweedaagse cursus Insolventierecht. De cursus is een vernieuwde versie van de vertrouwde vroegere VSO-cursus Insolventierecht. Het accent ligt tijdens de cursus op het (inter)actief toepassen van de regels van het materiële insolventierecht in de praktijk; de vertaalslag tussen theoretische kennis en praktische uitvoering.

Voor wie?

De doelgroep van de cursus is niet beperkt tot advocaten die de ambitie hebben tot curator te worden aangesteld, maar ziet ook op advocaten die optreden namens financiers en crediteuren betrokken bij een faillissement en op medewerkers van financiële instellingen, de belastingdienst en het UWV: Weten hoe een curator een faillissement afwikkelt, betekent ook weten wat de positie en de rol daarin kan zijn voor (adviseurs van) de betrokken crediteuren.

Inhoud 2-daagse opleiding tot Curator

Aan de orde komen de posities van de hoofdrolspelers in nagenoeg elk faillissement: de curator, rechter-commissaris, financiers, belastingdienst, UWV en leveranciers. En dan gaat het niet alleen om hun positie tegenover de failliete boedel maar ook die ten opzichte van elkaar.

De cursus beslaat twee dagen en bestaat, los van een korte inleiding, uit vijf dagdelen van elk drie uur:

Dag 1 cursus Insolventierecht:

  1. bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana
  2. (wederkerige) overeenkomsten
  3. Onderhandelen in moeilijke situaties

Dag 2 cursus Insolventierecht:

  1. financiers en leveranciers
  2. financiële aspecten van  insolventies

Hoewel het insolventierecht centraal staat in de cursus, kan hetgeen aan de orde komt nagenoeg één op één toegepast worden in een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP) en/of een surséance van betaling.

Docenten 2-daagse opleiding tot Curator

De cursus Insolventierecht wordt gegeven door zeer ervaren curatoren die in veel faillissementen hun sporen hebben verdiend:

  1. J. (Hans) Wind
  2. J. T. (Johan) Jol
  3. S.A.H.J. (Sjoerd) Warringa
  4. B. (Bart) Louwerier
  5. F. (Frits) Kemp

Meer gegevens over deze tweedaagse cursus Insolventierecht vindt u binnenkort op de website van Merlijn Servicehuis Advocatuur

Inschrijven?

Insolventierecht Just in time