Op zoek naar de ideale OR?

Op zoek naar de ideale OR?
achterban Medezeggenschap ondernemingsraad OR

Iemand vroeg me eens na een trainingssessie die ik juist had afgesloten, wat ik nu een ideale OR zou vinden.

Ja, lastige vraag. Iedere OR opereert in zijn eigen context. Je kunt dan wel komen met algemeenheden, als goed kunnen samenwerken, een echt team zijn, sterk op de inhoud focussen; allemaal elementen die tellen. Maar heb je dan een ideale OR en is het wel realistisch om zoiets na te streven. Zoals ik al zei: iedere OR kent zijn eigen omgeving; die is vaak niet vergelijkbaar met andere situaties. Dus een “competitie” om vast te stellen wat de ideale OR is lijkt me niet zinvol. Toch is het interessant om stil te staan bij wat wellicht wezenlijk is voor een OR. Ik kom dan tot een uitspraak als deze:

Een ideale OR bepaalt zijn positie door de meerwaarde die hij voor mens en bedrijf kan hebben.

Natuurlijk is dat heel algemeen en in die zin kun je er niet gelijk wat mee. Maar ik kan er wel concretere aspecten aan toevoegen:

  • Ten eerste de draagkracht die een OR heeft bij achterban en bestuurder. Door heldere standpunten in te nemen creëert de OR zijn eigen geloofwaardigheid, de eigen draagkracht en daardoor kan zo’n OR ook gemakkelijker tegendraads zijn, een echt eigen geluid laten horen. Dat zal door collega’s worden gewaardeerd. Zeker als het een standpunt betreft dat consistent is met de visie die de OR uitdraagt. Die visie moet er dan wel zijn. Daar moet je als OR aan werken en die vervolgens duidelijk laten horen waar het maar kan.
  • Het tweede terrein waarop een OR met kracht kan inzetten betreft de kennis en het inzicht in de werkprocessen van de organisatie. Tenminste als die OR zorgt voor goede communicatie met de achterban, de medewerkers. Die laatsten weten vaak als geen ander hoe zij werkprocessen kunnen verbeteren. Aan de OR om dit te signaleren en op te pakken. Zoiets levert beslist punten op.
  • Het derde aspect betreft het inzicht in de eigen organisatie en dan bedoel ik niet alleen de organisatie in formele zin maar juist ook de informele. Weten “hoe de hazen lopen”. Wie neemt de beslissingen, wie heeft invloed op welk terrein, wie moet ik aanspreken op dit punt, zulke zaken. Feeling hebben met je bedrijf maakt de OR bedreven in het spelen van het spel om de gewenste doelen voor mens en bedrijf te halen.

Lees meer over de OR:

https://www.merlijngroep.nl/blog/wat-kan-de-or-doen-tegen-discriminatie/