Kennismaken met mediation voor predikanten

Mediationvaardigheden voor Predikanten - Merlijn Groep
Conflictoplossingsmethode Mediation techniek Mediator

Het voorkomen, de-escaleren, begeleiden en oplossen van conflicten

Inleiding

De laatste jaren is er een toegenomen bewustwording vanuit de samenleving dat de kwaliteit van conflictbegeleiding in hoge mate bijdraagt aan de kwaliteit van die samenleving. Niet zo zeer op het gebied van juridische kennis, maar vooral op het terrein van het voorkomen, de-escaleren en begeleiden en oplossen van conflicten is nog heel veel winst te behalen. Mediation, ‘pre-mediation’ en ‘toepassen van mediationvaardigheden’ zijn in de maatschappij inmiddels herkenbare begrippen geworden.

Bij de overheid en in het bedrijfsleven blijkt het toepassen van mediationvaardigheden al een groot succes. In de kerk is mediation snel in opkomst. Langs de weg van luisteren, samenvatten en doorvragen worden belangen in kaart gebracht en mogelijke vervolgroutes geïnventariseerd, waaruit een keuze wordt gemaakt. Een soort van ‘conflictdiagnose’ dus (vergelijk de taak van een basisarts om een diagnose te stellen en zo nodig door te verwijzen naar een specialist).
Ook in de kerken maken we niet alleen gebruik van de mogelijkheden die kerkrecht en visitatie bieden. Soms is louter het bellen, luisteren en nog eens in andere woorden uitleggen van de situatie voldoende; vaker nog helpt hierbij het (opnieuw) in contact brengen van mensen met elkaar of het voeren van een informeel bemiddelingsgesprek. Het zijn vaardigheden die voor een deel overeenkomsten vertonen met die welke in een mediation gebruikt worden. Wie deze kwaliteiten ontwikkeld heeft, kan hiermee helpen er voor te zorgen dat conflicten geen schade aanrichten maar juist vruchtbaar zijn voor de gemeente.

Voor een hedendaagse predikant, pastor en werker in kerkelijke dienst is het een pré het mediationproces en wat daaraan vooraf gaat te doorgronden en te begrijpen. Het goed kunnen inschatten van de voordelen en nadelen van mediation c.q. het toepassen van mediationvaardigheden kan van belang zijn in uw rol als deelnemer, adviseur, opdrachtgever of verwijzer. Of wellicht wilt u zich oriënteren op de vraag of u zelf de rol van mediator ambieert?

Deze kennismaking met mediation is bedoeld voor predikanten, HBO-theologen en andere werkers in kerkelijke dienst. Zij maken kennis met het mediationproces, de belangrijkste actuele ontwikkelingen daarin en met de mogelijkheden en onmogelijkheden van een mediationproces en het toepassen van mediationvaardigheden.

Inhoud van de training

Concrete leerdoelen zijn de volgende:

 • Inzicht verkrijgen in de essenties van het mediationproces, de fasering, de randvoorwaarden, de voor- en nadelen, de pro- en contra-indicaties en de rolverdelingen (mediator, partijen, adviseurs);
 • Inzicht verkrijgen in typische conflictpatronen, de dynamiek van conflicten en interventie-mogelijkheden;
 • Leren kennen van de valkuilen in een mediationproces;
 • Verwerven van vaardigheden om een keuze te kunnen maken uit de mogelijkheden die kerkrecht en mediation te bieden hebben.

Vaardigheden, belangrijk voor het kunnen toepassen van mediationvaardigheden?

Welke vaardigheden zijn met name belangrijk:

 • Luisteren, samenvatten en doorvragen;
 • Bewust zijn van eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën (kernkwadranten);
 • Kunnen omgaan met emoties, weerstanden en machtsverschillen;
 • Een belangenkaart kunnen maken;
 • Structuur aanbrengen in gesprekken (telefoongesprek, bemiddelingsgesprek, onderhandelingen etc.);
 • Bevorderen van creativiteit;
 • Technieken die nodig zijn om conflicten te voorkomen, te de-escaleren en op te lossen;
 • Een conflictdiagnose kunnen maken.

Voorbereiding en aanpak van de training

Drie weken voor de training ontvangen de deelnemers een digitaal voorbereidingsformulier en een overzicht van actuele literatuur. Deze dient bestudeerd te worden vóór het begin van de training.

De trainers en de deelnemers in de groep zullen feedback geven op de gespreksvaardigheden en de houding van de deelnemer in en na de oefening. Het doel is niet alleen praktisch oefenen, maar ook leren van elkaar. De rollenspellen zullen steeds kort gehouden worden om de theorie te kunnen laten beklijven en zoveel mogelijk collega’s te laten oefenen. Wanneer gewenst, kan worden gewerkt met dvd-opnames.

Open inschrijving

De training duurt twee dagen, vijf dagdelen (download de brochure voor het volledige programma)

Kosten

De kosten van de training bedragen € 1.045,- all-in.

Financieringsbijdrage mogelijk

Naast de vergoedingen vanuit de PKN is een aantal fondsen bereid om een opleiding van predikanten op het gebied van mediation te ondersteunen. Een lijst van deze fondsen is bij Merlijn op te vragen.

Trainers

 • Mr. drs. Dick Bonenkamp (Mediator)
 • Drs. Hans Berkheij (Predikant)
 • Mr. dr. Klaas-Willem de Jong (Theoloog / UD Kerkrecht / professor Church Policy)

Incompany-training

Bij een incompany-training wordt na overleg over de specifieke wensen van uw organisatie een offerte aangeboden.

Data en inschrijving

Voor inschrijving kunt u mailen naar info@merlijngroep.nl.

PE-punten

Na afloop van deze training krijgt u een officieel certificaat van de Merlijngroep. De studiebelasting van 52 SBU of 2 ECTS/PE punt à 28 uur wordt gerekend tot het open erkend aanbod (accreditatie is aangevraagd).

Mogelijkheden na afloop van de training

 • Intervisie
  Zowel bij open als bij incompany trainingen kunnen nadien onder begeleiding van Merlijn trainers intervisiebijeenkomsten worden georganiseerd.
 • Coaching
  Persoonlijke coaching van een deelnemer in een bepaald mediationtraject is mogelijk.
 • Supervisie en consultatie
  Na de training staat het de deelnemers vrij om in voorkomende gevallen Merlijn te consulteren over ondervonden praktijkproblemen en voor een snel advies over een te volgen koers.

Voor deze drie mogelijkheden geldt dat afhankelijk van de individuele wensen van de opdrachtgever Merlijn dan voordien een offerte uitbrengt.

Lees meer over Mediation:

https://www.merlijngroep.nl/blog/100-vragen-over-mediation/