Goed voorbereid naar het MfN Theorie-examen

de mediationtoets doorstaan
Mediation Mediator MfN

De toets..

Voor de borging van de kwaliteit van onze beroepsgroep, Registermediators, is een toets, een examen onmisbaar. Het moet immers voor een ieder duidelijk zijn dat de mediator aan duidelijke en gedetailleerd beschreven voorwaarden  van kennis heeft voldaan. De MfN is daar ook duidelijk in. Doelstellingen en voorwaarden en toets normen zijn nauwkeurig omschreven.
De verschillende toelichtingen van de toets zijn helder : ‘Het examen dient dus geen didactisch doel, zoals bij tussentijdse toetsen in het onderwijs. Het is een selectietoets om vast te stellen of kandidaten voldoen aan de gestelde eind- en toetstermen van een bekwaam mediator.’
Zie het examen dus als een toelatingstoets : het gaat om (één van de voorwaarden van) toelating tot de MfN-register van mediators. Ook dat staat er helder:

Deelname aan het theorie-examen is alleen mogelijk op voorwaarde dat de kandidaat als doel heeft zich te registreren bij de MfN.

Zo wordt ook de gevarieerde opbouw van de 50 examenvragen duidelijker:  ‘Mediation 10 vragen, Conflicttheorie 9 vragen, Onderhandelingstheorie 8 vragen, Beroepsvaardigheden 9 vragen, Ethiek en Beroepsregels 6 vragen, Juridische Aspecten 8 vragen. ‘
De onderdelen beroepsvaardigheden, ethiek en beroepsregels zijn duidelijk te verstaan van uit de beroepsgroep van MfN-registermediators. Het is dus aan te bevelen de verschillende MfN documenten te bestuderen: de teksten van de MfN-reglementen en -modellen enz.

Verschillende onderdelen..

Het examen gaat niet om ‘zomaar theoretische  kennis’ maar  om praktische kennis en de correcte toepassing  van de verschillende theorieën. De formulering van de algemene eindterm luidt dan ook: ‘De kandidaat beschikt over voldoende kennis én inzicht om zich op een adequate wijze een beeld te vormen of mediation het juiste instrument is om het conflict op te lossen én om op een professioneel verantwoorde manier zelfstandig mediations uit te voeren. ‘Deze algemene eindterm wordt zorgvuldig ingevuld en uitgewerkt in zes specifieke eindtermen, die weer worden uitgewerkt in allerlei toetstermen verdeeld over de zes onderdelen van de toets die we eerder noemden. Ondertussen hebben we op dat basisniveau van de concrete toetstermen een uitstekend middel om de voorbereiding op het examen te optimaliseren. Bottom-up kun je zo vanuit deze basis begrippen en items je kennis opbouwen, om vervolgens top-down (eindtermen) te controleren of je het begrijpt en aan de eisen voldoet.

De voorbereiding..

Dit alles betekent voor de deelnemer aan het examen, naast een degelijke inhoudelijke voorbereiding ook inzicht in de methodiek en de spelregels. Daarmee gewapend komt de examinandus met het juiste verwachtingspatroon naar het examen. Die voorbereiding leverde voor de individuele deelnemer nog wel eens problemen op. Daarom biedt Merlijn de training: “Voorbereiding op het Theorie examen”.
Naast de training heb ik, op basis van mijn ervaringen in die trainingen, nu een handige online toets tool ontwikkeld, die we ook  in de training bespreken en waarvoor je tijdelijk tot je slagen een licentie krijgt. In de training gaan we natuurlijk verder ook in op de inhoud van de aanbevolen literatuur en de vragen van de deelnemers. De eerste ervaringen met de online toets tool zijn positief. Mocht je geen gelegenheid hebben om de training te volgen, dan kun je eventueel de licentie apart aanvragen. Hoe dan ook: veel succes met het examen!

Hier schrijft u zich direct in voor de oefendag examenvragen MfN!

Lees  meer over de MfN registermediator:

https://www.merlijngroep.nl/blog/wat-kan-die-mediator-nu-eigenlijk/