De WWZ biedt kansen voor medewerkers en werkgevers

WWZ - Blog - Merlijn Groep
HRM Ontslag P&O

Hoe doe ik zowel medewerker als werkgever recht?

Het is best lastig om kansen te zien met de WWZ; uit de eerste evaluaties volgt dat deze niet de beloofde verkorting in doorlooptijden oplevert, en dat de procedures niet goedkoper en niet eenvoudiger zijn geworden. Het ‘veld’ had dat al lang en breed voorspeld, maar minister Asscher wist beter en kwam weg met de frase, ‘geef het een kans’. Van beter doorstromen van flex naar vast is het in ieder geval nog niet gekomen. De praktijk blijkt weerbarstiger dan de theorie, of misschien kan de wal het schip niet keren.

Kansen

Hoe dan ook, er is veel negatief sentiment rondom de WWZ, misschien wel omdat de praktijk er zo weinig mee kan. Toch zie ik kansen wanneer de werkgever zich wil realiseren dat er sprake is van een win-win aan zijn kant indien hij de begeleiding van zijn personeel beter gaat organiseren dan vaak en meestal het geval is. Het excuus dat het MKB dat niet kan organiseren, vind ik achterhaald; machines vergen ook onderhoud!  Waarom het in de meeste gevallen belangrijkste kapitaalgoed van een onderneming niet geregeld een check up krijgt verbaast mij zeer en steeds meer en meer.

Ontslagen

Doorgaan op de oude voet levert hoe dan ook problemen op wanneer het goed fout gaat en ontslag geven aan de orde is. Dan blijkt dat de WWZ het ontslaan niet erg gemakkelijk faciliteert, maar dat is misschien wel juist te vinden. Een ontslag ‘at will’ kan niet en als er een legitieme reden is, moet de werknemer wel weten hoe en wat er aan gedaan had kunnen worden. Dat de werkgever in dat alles leading is, is evident. Dat de werkgever leading is, maakt niet dat de werknemer achterover kan leunen, wanneer de werkgever het nodige onderneemt. Wel is het zo dat wanneer de werkgever te weinig onderneemt, het feit dat de werknemer zo weinig heeft gedaan natuurlijk niet opgaat; de pot verwijt de ketel en dat werkt zo niet.

Aandacht en ‘voeding’

Een werkgever is dus geholpen door zijn zaken op orde te hebben, waardoor hij de vinger aan de pols houdt, duidelijkheid geeft en krijgt. In de regel groeit en bloeit alles ook beter door aandacht en ‘voeding’. Ook andersom werkt het, de werknemer kan terugblikken en vooruitkijken, feedback geven, weten waar die aan toe is en zelf bijsturen.

Lees meer  over de WWZ:

https://www.merlijngroep.nl/blog/ontslag-en-nu/