De kracht van praktijkvoorbeelden

De kracht van praktijkvoorbeelden
Medezeggenschap Merlijn Advies Groep OR

Op de agenda staat het nieuwe scholingsbeleid en u vindt dat iedereen evenveel recht en geld voor opleiding moet krijgen. De huidige verdeling is niet juist. U heeft gehoord dat managers van de ICT vaker op scholing gaan en ook duurdere scholing krijgen dan de medewerkers die graag een vervolgtraining willen hebben zoals “hoe om te gaan met werkstress” en “weerstand bij klanten”. Meteen krijgt u van anderen te horen dat dit juist wél een hele goede zaak is, dat ICT heel erg belangrijk is gezien de huidige cyberaanvallen en dat juist ICT zorgt voor stress en klachten.

Heeft u nu een verkeerd voorbeeld gebruikt?

De valkuil van praktijkvoorbeelden inbrengen om een argument te staven is dan men de deur openzet voor het door de ander ingaan op het praktijkvoorbeeld en minder of niet op het argument zelf.
De kracht van het gebruik van praktijkvoorbeelden is dat uw stellingname levendiger wordt, tastbaarder dan een papieren vertaling van maatregelen en gevolgen.

Hoe zorgt u ervoor dat u wél de kracht van een praktijkvoorbeeld gebruikt zonder uw eigen valkuil te graven.

  • Wees helder in het feit dat u nu een praktijkvoorbeeld gebruikt om een argument te staven (‘Alleen om aan te tonen dat er verschil zit, wil ik graag de volgende praktijksituatie vertellen….’).
  • Wees helder in waarom u juist dit voorbeeld gebruikt t.o.v. het argument (‘Het gaat mij nu niet om de keuzes die er gemaakt worden, maar alleen om aan te geven dat er een verschil in budgetverdeling zit…’).
  • Als er een verwarde discussie over uw voorbeeld ontstaat, grijp dan snel in (‘Ik snap dat ik hier een discussie mee gestart ben, dat was niet de bedoeling, maar het laat wel zien, los van goed of fout, dat er een verschil is….’).
  • Zorg dat u meerdere, liefst zeer verschillende, praktijkvoorbeelden heeft. (‘Voor dat jullie op dit voorbeeld reageren, wil ik graag nog een praktijkvoorbeeld inbrengen nl …’).
  • Zorg voor een goede samenvatting van het punt dat u te berde wilt brengen (‘Zoals de praktijkvoorbeelden laten zien is er een verschil en ik wil juist dat verschil eens bespreken….’).
  • Zorg dat de discussie of het gesprek verder gaat (‘Deze voorbeelden laten zien dat er een verschil is en naar mijn mening mogen er geen verschillen zijn omdat …, en daar wil ik het over hebben…’)

Lees meer over medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/he-zeiden-ze-beschaamd/