De OR als stageplek

De ondernemingsraad van een gemeente in Nederland heeft moeite met het vinden van voldoende leden. Het lukt net om alle vacatures bezet te krijgen maar van verkiezingen is geen sprake. Ook heeft de OR moeite om respons te krijgen vanuit de achterban. Men doet er van alles aan, maar de achterban ziet ze een beetje als overbodige luxe.

Tijdens een training wordt de bestuurder uitgenodigd. Bovenstaand onderwerp is onderdeel van het gesprek. De bestuurder (h)erkent dat het soms lastig is om de stem van de medewerkers te horen en ziet ook dat het de OR moeite kost om nieuwe leden aan te trekken.

Nu weet hij, dat er een stageverzoek ligt voor de afdeling communicatie. En hij stelt voor om deze stageplek geheel of gedeeltelijk – dat mag de OR in samenwerking met de afdeling communicatie uitwerken- ter beschikking te stellen aan de OR. Die stagiair kan dan mooi onderzoeken waarom er zo weinig animo lijkt te zijn voor de OR en hoe de OR dat kan versterken door de communicatie te verbeteren. De bestuurder hecht veel waarde aan een OR die de gevoelens en ideeën van de achterban vertegenwoordigt. Hij heeft er belang bij dat er een levendige communicatie is tussen de OR en zijn achterban.

Al brainstormend komt men tot de vraag of doel en mogelijkheden van de OR wel helder zijn? Er ligt voldoende schriftelijke informatie. Alle nieuwe medewerkers krijgen tijdens hun introductie mondelinge informatie over de OR, door de OR zelf. Maar men is het er ook over eens dat het OR-werk moeilijk te omschrijven valt. Voor nieuwe OR leden geldt al dat het een jaar duurt voor je zicht hebt op het eigen werkterrein.

Uiteindelijk wordt besloten, niet alleen een stagiaire van een opleiding aan de OR toe te voegen, maar ook collega’s uit te nodigen om een tijdje “stage” te komen lopen in de OR. Tijdens deze stage draait men als volledig lid met de OR mee. Alleen bij het echte stemmen telt hun stem niet concreet mee, maar die wordt natuurlijk wel meegewogen bij het uiteindelijke oordeel van de OR.

De bestuurder is enthousiast en zal zorgen dat de stageplek ook in uren wordt gecompenseerd.

OR en bestuurder gaan beide op zoek naar kandidaten.

Lees meer over de ondernemingsraad:

https://www.merlijngroep.nl/blog/betrokkenheid-van-medewerkers-en-de-rol-van-de-ondernemingsraad/