informatiebijeenkomst Basisopleiding tot Conflictcoach

Bezoek de (gratis) voorlichting!

Tijdens deze avond informeren wij u over onze opleiding tot (gecertificeerd) Conflictcoach.

Tijden informatiebijeenkomsten Basisopleiding tot Conflictcoach 2021:
Online platform: woensdag 6 oktober 2021: 19.00 – 21.00 uur
Online platform: woensdag 12 januari 2022: 19.00 – 21.00 uur
Online platform: woensdag 25 mei 2022: 19.00 – 21.00 uur

Te behalen resultaten

  1. Tijdens deze avond informeren wij u over onze opleiding tot Conflictcoach.
  2. Wij informeren u over de verschillen in conflictcoaching en mediation
  3. Uiteraard worden ook de eisen die NOBCO stelt besproken. NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor coaches in Nederland. NOBCO staat voor Nederlandse Orde van BeroepsCOaches.
  4. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen aan een van de trainers van Merlijn. 
Training wordt ook online gegeven!
Duur
1 Daagse

Tijd 19:00-21:00

De opleiding

informatiebijeenkomst Basisopleiding tot Conflictcoach

Locatie van de informatiebijeenkomsten over de Opleiding tot gecertificeerd Conflictcoach: 

  • Kasteel Montfoort = Montfoort (Utrecht)

Tijden informatiebijeenkomsten Basisopleiding tot Conflictcoach 2021:

  • Online platform: woensdag 6 oktober 2021: 19.00 – 21.00 uur
  • Online platform: woensdag 12 januari 2022: 19.00 – 21.00 uur
  • Online platform: woensdag 25 mei 2022: 19.00 – 21.00 uur

Veiligheid staat voorop

Aangepaste Corona regeling bij Merlijn trainingen  Lees meer. 

Online bijeenkomst via een online platform

Bij het inschrijfformulier op de website kunt u bij opmerkingen aangeven dat u liever de bijeenkomst via nader te bepalen online platform volgt. Deze vinden ook geregeld plaats via Google Hangouts, Zoom, Skype, Microsoft Teams en GoToMeeting.

Telefonisch of live spreken vertrouwenspersoon/trainer

Het is te allen tijde mogelijk om telefonisch of in een apart gesprek een van onze trainers/conflictcoaches te spreken. Zij kunnen u alles vertellen over de inhoud van de opleiding.

Docenten:

Programma

Blok 1 – Dag 1 Inleiding conflictcoaching

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 : Ontvangst

10.00 – 11.30 : Kennismaken deelnemers

11.30 – 11.40 : Huishoudelijke kwesties & toelichting programma

11.40 – 11.50 : Pauze

11.50 – 12.30 : Rolverheldering conflictcoaching

12.30 – 13.00 : Diagnose van conflicten

13.00 – 14.00 : Lunch

Middagprogramma

14.00 – 15.00 : Je eigen kijk op conflicten

15.00 – 15.30 : Vaardigheden coaching

15.30 – 15.45 : Pauze

15.45 – 16.45 : Vervolg vaardigheden coaching

16.45 – 18.00 : Snack

Avondprogramma

18.00 – 19.30 : Werken met geweldloze communicatie

19.30 – 19.45 : Reflecties

19.45 – 20.00 : Afronding

Blok 1 – Dag 2

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 : Introductie van deze dag

09.15 – 10.00 : Competenties conflictcoaching

10.00 – 10.45 : Formuleren van doelen & reflectie t.a.v. eigen leervraag en leerdoel

10.45 – 11.00 : Pauze

11.00 – 12.00 : Drie stoelen oefening

12.00 – 12.30 : Toelichting systeemtheorie

12.30 – 13.30 : Lunch

Middagprogramma

13.30 – 15.00 : Casus conflictcoaching

15.00 – 15.15 : Pauze

15.15 – 15.45 : Plenaire bespreking van de casus en vragen & reflecties coachcompetenties

15.45 – 16.30 : Vervolg casus

16.30 – 17.00 : Nabespreking / evaluatie blok 1 / uitreiking huiswerkopgaven voor blok 2

17.00 – Merlijn borrel

Blok 2 – Dag 3 Introductie niveaus van leren en veranderen van Dilts

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 : Ontvangst

10.00 – 10.45 : Welkom / terugblik op blok 1 / bespreking programma blok 2 / inventarisatie persoonlijke ervaring / huiswerkbespreking

10.45 – 11.00 : Toelichting niveaus van leren en veranderen van Dilts niveaus van leren en veranderen Dilts: de omgeving

11.00 – 12.00 : Casus

12.00 – 12.30 : Cirkel van invloed en betrokkenheid

12.30 – 13.30 : Lunch

Middagprogramma

13.30 – 14.00 : Niveaus van leren en veranderen Dilts: het gedrag / de normen

14.00 – 15.00 : Casus

15.00 – 15.15 : Pauze

15.15 – 16.45 : Conflictvaardigheden

16.45 – 18.00 : Snack

Avondprogramma

18.00 – 20.00 : Conflictstijlen en escalatie 

Blok 2 – Dag 4

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 : Korte terugblik / vragen

09.15 – 09.45 : Niveaus van leren en veranderen Dilts: de vaardigheden werken met kwaliteiten

09.45 – 10.45 : Casus

10.45 – 11.00 : Pauze

11.00 – 12.30 : Conflictvaardigheden/ vaardigheden/ inzetten & formuleren leervraag en leerdoel

12.30 – 13.30 : Lunch

Middagprogramma

13.30 – 14.15 : Niveaus van leren en veranderen Dilts: overtuigingen

14.15 – 15.15 : Casus

15.15 – 15.30 : Pauze

15.30 – 16.30 : Drama driehoek en overdracht

16.30 – 17.00 : Afronden / uitdelen huiswerk / evaluatie blok 2

17.00 – Merlijn borrel

Blok 3 – Dag 5

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 : Ontvangst

10.00 – 10.30 : Terugblik op blok 2 / bespreking programma blok 3 / inventarisatie persoonlijke ervaringen / huiswerkbespreking

10.30 – 11.00 : Waar zit de beweging? Werkvormen voor inzicht.

11.00 – 11.15 : Pauze

11.15 – 12.30 : Vervolg werkvormen

12.30 – 13.30 : Lunch

Middagprogramma

13.30 – 15.00 : Niveaus van leren en veranderen Dilts: identiteit werken met de schaduw

15.00 – 15.15 : Pauze

15.15 – 16.30 : Casus

16.30 – 16.45 : Reflectie competenties conflictcoaching

16.45 – 18.00 : Snack

Avondprogramma

18.00 – 20.00 : Werken met de schaduw

Blok 3 – Dag 6

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 : Korte terugblik / vragen

09.15 – 10.00 : Niveaus van leren en veranderen Dilts: identiteit

10.00 – 10.30 : Werkvormen gericht op identiteit

10.30 – 10.45 : Pauze

10.45 – 11.45 : Werkvormen gericht op identiteit

11.45 – 12.30 : Niveaus van leren en veranderen Dilts: missie

12.30 – 13.30 : Lunch

Middagprogramma

13.30 – 14.30 : Niveaus van Dilts

14.30 – 15.30 : Casus

15.30 – 15.45 : Pauze

15.45 – 16.30 : Afscheidsrituelen

16.30 – 17.00 : Bespreking verdere mogelijkheden: thema- / terugkomdagen /verdiepingstraining conflictcoaching/ evaluatie / uitreiking certificaten

17.00 – Feestelijke Merlijn borrel

Voor wie?

informatiebijeenkomst Basisopleiding tot Conflictcoach wordt onder meer gevolgd door:

  • Zou u graag precies willen of deze bijeenkomst over de opleiding tot Conflictcoach aan uw professionele performance en kennis wat toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Data & Locaties

informatiebijeenkomst Basisopleiding tot Conflictcoach

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Online Leeromgeving

Virtual
Gaat gegarandeerd door

Online Leeromgeving

Wij werken op verschillende online leeromgevingen. Mocht u hierover vragen hebben willen wij u vragen contact op te nemen met het secretariaat via 073-5323582.

Online Leeromgeving

Online Leeromgeving

Wij werken op verschillende online leeromgevingen. Mocht u hierover vragen hebben willen wij u vragen contact op te nemen met het secretariaat via 073-5323582.