Energiek vergaderen

“Anders vergaderen”

In deze training leert u een vergadering effectief te laten zijn op een attractieve manier.

Te behalen resultaten

  1. U kent uw eigen vergaderstijl en de effectiviteit daarvan;
  2. u weet door oefening met “structuur” en “interactie” een nieuwe stijl te hanteren;
  3. u heeft een werkplan ontwikkeld om de nieuwe vergaderstijl in praktijk te kunnen brengen;
  4. het trainingsniveau ligt op HBO+ werk- en denkniveau of door ervaring verkregen.
Training wordt ook online gegeven!
Kosten
€595,-

BTW nihil

+ accommodatie v.a.€85,-

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
1 Daagse

Voor- en najaar

De opleiding

Energiek vergaderen

OR werk kent nu eenmaal veel vergaderingen. Vele daarvan lijken eindeloos te duren zonder dat er goede besluiten worden genomen. Deze training leert u als voorzitter andere methoden te hanteren om vergaderen overzichtelijk te maken, strak in de tijd maar ongedwongen. Vergaderingen waarin ieder het gevoel heeft mee te doen en er toe te doen, vergaderingen waar ieder onderwerp tot een besluit leidt. In deze training oefent u met krachtige vergadertechnieken en werkvormen, om dat te kunnen realiseren.

Studiebelasting

Bij deze 1-daagse opleidingen is er geen sprake van bijkomende studiebelasting.

Docenten:

Programma

Dag 1

Ochtendprogramma: (essenties)

09.00 – 09.30 uur : Inloop met koffie/thee, informeel kennismaken met trainers en collega deelnemers

09.30 – 10.00 uur : Inchecken (met IDOARRT)

Huishoudelijke afspraken, inventarisatie persoonlijke aandachtspunten, ervaringen en leerdoelen o.a. op basis van de digitale voorbereidingsformulieren.

10.00 – 13.00 uur : Van vergaderen naar kruisbestuiving  

Een vruchtbare vergadering begint altijd met een positieve vraagstelling: waar zijn we op het eind van het overleg tevreden mee? Het gezamenlijk formuleren van de succesindicatoren is het halve werk. We kijken naar en experimenteren met alternatieve vormen van overleg en wat het ‘doet’ met de energie van de deelnemers. Vervolgens stel je voor jezelf een werkplan op voor de structuur en inrichting van de eigen nieuwe OR vergadering.

13.00 – 13.45 uur : Lunch

Middagprogramma: (essenties)

13.45 – 16.45 uur : That’s the spirit! 

Iedere deelnemer aan de vergadering is verantwoordelijk voor het succes ervan. Hoe kun je als OR lid de interactie tussen de OR leden bevorderen? Van het opgang brengen van een creatieve discussie tot het kort en krachtig (laten) presenteren van een standpunt. Deze middag gaan jullie zelf aan de slag met enkele technieken en methodes om de vergadergeest hoog te houden, zoals het organiseren van een brainstorm, het toepassen van energizers, het werken met LSD en het houden van een vergaderpitch. Kortom: hoe slaag je er in om alle deelnemers aan de vergadering tot het einde in de actieve modus te houden? Jouw ambities in de praktijk. Hoe ga jij het geleerde in de praktijk brengen? We dagen je uit om een concreet experiment aan de deelnemers voor te leggen.

16.45 – 17.00 uur : Terugblik op de training, de leerdoelen en het geleerde, feedback deelnemers, digitale evaluatie en ontvangst deelnemingscertificaten.

Voor wie?

Energiek vergaderen wordt onder meer gevolgd door:

  • OR leden die leiding geven aan vergaderingen, bijvoorbeeld als DB lid of als voorzitter;
  • OR leden die de vergaderingen die ze bijwonen positief willen beïnvloeden;
  • voor deelname aan deze training is geen specifieke vooropleiding vereist;
  • zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Veelgestelde vragen

Ik ben nieuw in de OR, wat moet ik allemaal weten?

Om goed van start te kunnen gaan is het handig wanneer je op de hoogte bent van de bevoegdheden en faciliteiten van een ondernemingsraad. Het hebben van een visie op medezeggenschap en verdeling van taken en rollen geven daarbij een praktisch houvast. In een OR startcursus komen deze onderwerpen terug.

Welke 5 rechten vergeet je altijd als OR?

Als OR heb je recht op informatie, overleg, initiatief, advies en instemming. Met deze 5 rechten kun je invloed uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Behalve dat je wéét (kennis) wat die rechten inhouden is het ook belangrijk hóe (vaardigheid) je die rechten inzet. Zo kun je als OR optreden als sparring partner van de bestuurder.

Wat moet je met de vertrouwenspersoonproblematiek als OR?

De OR heeft instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de regeling die de positie van de vertrouwenspersoon beschrijft, inclusief de keuze voor de vertrouwenspersoon zelf. Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon zijn functie onafhankelijk kan uitoefenen en beschikt over de vereiste deskundigheid. Soms zie je dat de functie van vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door een medewerker van HR. Hoewel dat niet verboden is kan het de onafhankelijkheid van de functie wel nadelig beïnvloeden.

Wij willen graag getraind worden als OR maar hebben geen idee wat de mogelijkheden zijn?

In feite zijn de mogelijkheden eindeloos: MMZ biedt oplossingen op maat. Voor beginnende én ervaren ondernemingsraden van 3 tot en met 21 leden. Thema’s die in onze trainingen steeds terugkeren zijn: invloed uitoefenen, conflictvaardigheid, communicatie actieban, relatie OR en bestuurder, visievorming, teambuilding, kennisbevordering (WOR, ARBO, financiën, pensioen) en effectief vergaderen. Samen met jou bepalen we het programma. De trainingen worden gegeven door ervaren MZ trainers met kennis van groepsdynamica.

Hoe richt je een OR op?

Heeft het bedrijf meer dan 50 werknemers? Dan is je werkgever verplicht een ondernemingsraad op te zetten. Je stelt een voorlopig reglement op waarin de werkwijze en de verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad is vastgelegd. Je kunt dit ook delegeren aan een zogenaamde voorbereidingscommissie. Deze commissie kan bestaan uit werknemers die al interesse hebben getoond in de OR. In het voorlopige reglement staat hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd. Indien in het bedrijf leden van vakbonden aanwezig zijn, kan de vakbond ook een kandidatenlijst indienen. Na de verkiezingen wordt de ondernemingsraad geïnstalleerd en het voorlopig reglement definitief vastgesteld. De zittingsduur van de ondernemingsraad is drie jaar, maar hier kan in het reglement van worden afgeweken.

Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en een OR?

In een bedrijf van 10-50 werknemers is de ondernemer verplicht tot de instelling van een PVT indien de meerderheid van het personeel dat wenst. De PVT heeft aanzienlijk minder medezeggenschapsrechten dan de OR. Zo heeft de PVT slechts een beperkt advies- en instemmingsrecht, is er geen mogelijkheid van beroep tegen het besluit van de ondernemer en geldt er geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt. Een PVT kan met de ondernemer wel extra bevoegdheden afspreken in een zogenaamde ondernemingsovereenkomst.

Welke faciliteiten heeft een OR lid?

Een lid van de ondernemingsraad moet zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad zoveel mogelijk tijdens werktijd kunnen uitoefenen (OR-werk=werk). Een OR-lid heeft ten minste recht op 60 uur per jaar voor het verrichten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad, buiten vergadertijd van de ondernemingsraad zelf en van de overlegvergadering om. Ook heeft een lid van de ondernemingsraad recht om ten minste 5 dagen scholing te ontvangen. Andere faciliteiten zijn het gebruik van vergaderruimten, kopieerfaciliteiten, computer, telefoon, secretariële ondersteuning of een ambtelijk secretaris

Data & Locaties

Energiek vergaderen

Heeft u al eerder een Merlijn-opleiding gevolgd? Dan ontvangt u altijd 10% korting op ons gehele trainingsaanbod!

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Landgoed Huize Bergen

Vught
Gaat gegarandeerd door

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen ligt verscholen in een prachtig park met eeuwenoude bomen. Hier, op een steenworp afstand van ‘s-Hertogenbosch, vindt u alles om een bijeenkomst onvergetelijk te maken: rijk gedecoreerde stijlkamers, authentieke details, een warm welkom en gastronomische specialiteiten. - Provincie Noord-Brabant -

Kasteel Vanenburg

Kasteel Vanenburg

De naam Vaenborch, Vanenburg, wordt voor het eerst genoemd in 1389. Het betreft een kasteel van waaruit een leenman de landgoederen van een verder gelegen klooster beheerde. Het kasteel bestond al langer onder de naam: “gut tho Nulde”, het landgoed te Nulde. Het landgoed is in diverse handen geweest. In 1664 is het helemaal herbouwd. Een gedenksteen met het jaar 1665 is nog te vinden in het huidige landhuis. Dit stamt uit 1868. Het gebouw [...]
Lees meer

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen ligt verscholen in een prachtig park met eeuwenoude bomen. Hier, op een steenworp afstand van ‘s-Hertogenbosch, vindt u alles om een bijeenkomst onvergetelijk te maken: rijk gedecoreerde stijlkamers, authentieke details, een warm welkom en gastronomische specialiteiten. - Provincie Noord-Brabant -

Inschrijven