Creatief denken

Leer denken buiten de gebaande paden

In deze training leren we andere manieren van denken en samen denken om oplossingen te vinden.

Te behalen resultaten

  1. U bent zich bewust van het bestaan van tientallen creatieve technieken;
  2. u hebt kennis van een aantal van deze denktechnieken;
  3. u hebt geleerd te werken met dit soort creatieve denktechnieken.
  4. het trainingsniveau ligt op HBO+ werk- en denkniveau of door ervaring verkregen.
Training wordt ook online gegeven!
Kosten
€1.000,-

+ accommodatie v.a.€155,-

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
2 Daagse

Blok van 2 dagen

De opleiding

Creatief denken

We hebben de neiging altijd oplossingen te zoeken op de manier die we altijd gebruikten en het lukt dan maar niet. Hoe kunnen we die trend doorbreken? Andere wegen vinden die wel tot oplossingen leiden? Deze training biedt een schat aan andere en voor velen nieuwe mogelijkheden om problemen aan te pakken.

Studiebelasting

Bij deze 2-daagse weekopleiding is de studiebelasting vastgesteld op 14 uur.

Docenten:

Programma

Dag 1

Ochtendprogramma

09.00 – 09.30 uur : Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 09.45 uur : Begin van de training; opening door de cursusleider energizer (korte oefening om alvast wat los te komen van de dagelijkse beslommeringen)

09.45 – 10.15 uur : Onderwerp: Nader kennismaken met elkaar en met de mate waarin iedereen creatief denken toepast. Doel: je kent elkaar (iets) beter. Werkwijze: elke deelnemer beantwoordt enkele vragen, onder andere met behulp van de Visual Explorer

10:15 – 10.45 uur : Onderwerp: Briefing/informatie over het vraagstuk. Doel: een korte analyse van de achtergrond van het vraagstuk, zodat alle deelnemers een goed idee hebben wat het vraagstuk is. Werkwijze: vragen beantwoorden

10.45 – 11.30 uur : Onderwerp: Formuleren en herformuleren van de startvraag. Doel: Een goede creatieve startvraag formuleren die uitnodigt om veel mogelijke (en ‘onmogelijke’) antwoorden op te geven. Werkwijze: de trainer formuleert de eerste startvraag en alle deelnemers formuleren alternatieven waarna er een formulering wordt gekozen waarmee we aan de slag gaan

11.30 – 11.45 uur : Pauze 

11.45 – 11.30 uur : Onderwerp: Divergeren: het bedenken van zoveel mogelijk ideeën. Doel: ‘uitschudden’ van de eerste ideeën. Werkwijze: iedere deelnemer schrijft zoveel mogelijk ideeën op die al meteen bij hem of haar opkomen. Daarna alle ideeën genummerd inventariseren op flaps

12.30 – 13.30 uur : Lunch

Middagprogramma

13.30 – 15.00 uur : Onderwerp: Divergeren. Enkele creatieve denktechnieken. Doel: creatieve denktechnieken toepassen om nog meer en liefst wat ‘wildere’ of ongebruikelijke ideeën te genereren. Werkwijze: Toepassen enkele creatief denktechnieken

15.00 – 15.20 uur : Pauze

15.20 – 16.30 uur : Onderwerp: vervolg Divergeren

16.30 – 16.55 uur : Vervolg: afspraak voor dag 2. Doel: concreet aan de slag tussen dag 1 en dag 2 met een ‘huiswerkopdracht’. Werkwijze: Na een instructie door de trainer kiest U 1 onderwerp dat u de komende maand op de agenda gaat zetten en waar u mee aan de slag gaat

16.55 – 17.00 uur : Afsluiting van de eerste dag

Dag 2

Ochtendprogramma

09.00 – 09.30 uur : Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 10.00 uur : De huiswerkopdracht; terugblik op uw huiswerkopdracht en tips en trucs

10.00 – 11.00 uur : Onderwerp: Convergeren. Doel: het selecteren van de meest veelbelovende ideeën. Werkwijze: We passen enkele convergentie technieken toe

11.00 – 11.15 uur : Pauze 

11.15 – 12.30 uur : Vervolg Convergeren. Doel: verder selecteren van de meest veelbelovende ideeën en zo nodig clusteren van ideeën. Ontwikkelen van ideeën naar mogelijke oplossingen. Werkwijze: we passen enkele convergentie en cluster technieken toe

12.30 – 13.30 uur : Lunch

Middagprogramma

13.30 – 15.00 uur : Onderwerp: Acceptatie onderzoeken. Doel: Identificeren van voor- en nadelen van mogelijke oplossingen en van mogelijke medestanders en bronnen die deze oplossingen dichter bij brengen. Werkwijze: verschillende technieken

15:00 – 16.30 uur : Onderwerp: Elementen van een actieplan. Doel: De eerste elementen van een actieplan opstellen. Werkwijze: met behulp van vragenlijsten het begin van een actieplan opstellen voor een of twee van de oplossingen 

16.30 – 17.00 uur : Afronding Vervolg opdracht en mogelijkheden tot coaching. Wat gaat u doen in de praktijk met wat u in deze training heeft geleerd en hoe wat kunnen wij nog meer voor u betekenen? & Evaluatie van deze training

17.00 – Afsluiting van de training en Merlijn borrel

Voor wie?

Creatief denken wordt onder meer gevolgd door:

  • OR leden die hun kennis en inzicht op dit gebied willen verruimen;
  • OR leden die andere, nieuwe oplossingen zoeken;
  • OR leden die echt nieuwe wegen willen inslaan.
  • voor deelname aan deze training is geen specifieke vooropleiding vereist. 
  • zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Veelgestelde vragen

Ik ben nieuw in de OR, wat moet ik allemaal weten?

Om goed van start te kunnen gaan is het handig wanneer je op de hoogte bent van de bevoegdheden en faciliteiten van een ondernemingsraad. Het hebben van een visie op medezeggenschap en verdeling van taken en rollen geven daarbij een praktisch houvast. In een OR startcursus komen deze onderwerpen terug.

Welke 5 rechten vergeet je altijd als OR?

Als OR heb je recht op informatie, overleg, initiatief, advies en instemming. Met deze 5 rechten kun je invloed uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Behalve dat je wéét (kennis) wat die rechten inhouden is het ook belangrijk hóe (vaardigheid) je die rechten inzet. Zo kun je als OR optreden als sparring partner van de bestuurder.

Wat moet je met de vertrouwenspersoonproblematiek als OR?

De OR heeft instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de regeling die de positie van de vertrouwenspersoon beschrijft, inclusief de keuze voor de vertrouwenspersoon zelf. Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon zijn functie onafhankelijk kan uitoefenen en beschikt over de vereiste deskundigheid. Soms zie je dat de functie van vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door een medewerker van HR. Hoewel dat niet verboden is kan het de onafhankelijkheid van de functie wel nadelig beïnvloeden.

Wij willen graag getraind worden als OR maar hebben geen idee wat de mogelijkheden zijn?

In feite zijn de mogelijkheden eindeloos: MMZ biedt oplossingen op maat. Voor beginnende én ervaren ondernemingsraden van 3 tot en met 21 leden. Thema’s die in onze trainingen steeds terugkeren zijn: invloed uitoefenen, conflictvaardigheid, communicatie actieban, relatie OR en bestuurder, visievorming, teambuilding, kennisbevordering (WOR, ARBO, financiën, pensioen) en effectief vergaderen. Samen met jou bepalen we het programma. De trainingen worden gegeven door ervaren MZ trainers met kennis van groepsdynamica.

Hoe richt je een OR op?

Heeft het bedrijf meer dan 50 werknemers? Dan is je werkgever verplicht een ondernemingsraad op te zetten. Je stelt een voorlopig reglement op waarin de werkwijze en de verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad is vastgelegd. Je kunt dit ook delegeren aan een zogenaamde voorbereidingscommissie. Deze commissie kan bestaan uit werknemers die al interesse hebben getoond in de OR. In het voorlopige reglement staat hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd. Indien in het bedrijf leden van vakbonden aanwezig zijn, kan de vakbond ook een kandidatenlijst indienen. Na de verkiezingen wordt de ondernemingsraad geïnstalleerd en het voorlopig reglement definitief vastgesteld. De zittingsduur van de ondernemingsraad is drie jaar, maar hier kan in het reglement van worden afgeweken.

Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en een OR?

In een bedrijf van 10-50 werknemers is de ondernemer verplicht tot de instelling van een PVT indien de meerderheid van het personeel dat wenst. De PVT heeft aanzienlijk minder medezeggenschapsrechten dan de OR. Zo heeft de PVT slechts een beperkt advies- en instemmingsrecht, is er geen mogelijkheid van beroep tegen het besluit van de ondernemer en geldt er geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt. Een PVT kan met de ondernemer wel extra bevoegdheden afspreken in een zogenaamde ondernemingsovereenkomst.

Welke faciliteiten heeft een OR lid?

Een lid van de ondernemingsraad moet zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad zoveel mogelijk tijdens werktijd kunnen uitoefenen (OR-werk=werk). Een OR-lid heeft ten minste recht op 60 uur per jaar voor het verrichten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad, buiten vergadertijd van de ondernemingsraad zelf en van de overlegvergadering om. Ook heeft een lid van de ondernemingsraad recht om ten minste 5 dagen scholing te ontvangen. Andere faciliteiten zijn het gebruik van vergaderruimten, kopieerfaciliteiten, computer, telefoon, secretariële ondersteuning of een ambtelijk secretaris

Data & Locaties

Creatief denken

Heeft u al eerder een Merlijn-opleiding gevolgd? Dan ontvangt u altijd 10% korting op ons gehele trainingsaanbod!

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Landgoed Huize Bergen

Vught
Gaat gegarandeerd door

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen ligt verscholen in een prachtig park met eeuwenoude bomen. Hier, op een steenworp afstand van ‘s-Hertogenbosch, vindt u alles om een bijeenkomst onvergetelijk te maken: rijk gedecoreerde stijlkamers, authentieke details, een warm welkom en gastronomische specialiteiten. - Provincie Noord-Brabant -

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen ligt verscholen in een prachtig park met eeuwenoude bomen. Hier, op een steenworp afstand van ‘s-Hertogenbosch, vindt u alles om een bijeenkomst onvergetelijk te maken: rijk gedecoreerde stijlkamers, authentieke details, een warm welkom en gastronomische specialiteiten. - Provincie Noord-Brabant -

Kasteel Vanenburg

Kasteel Vanenburg

De naam Vaenborch, Vanenburg, wordt voor het eerst genoemd in 1389. Het betreft een kasteel van waaruit een leenman de landgoederen van een verder gelegen klooster beheerde. Het kasteel bestond al langer onder de naam: “gut tho Nulde”, het landgoed te Nulde. Het landgoed is in diverse handen geweest. In 1664 is het helemaal herbouwd. Een gedenksteen met het jaar 1665 is nog te vinden in het huidige landhuis. Dit stamt uit 1868. Het gebouw [...]
Lees meer

Inschrijven