Basisopleiding tot MfN Mediator voor academici – 6 daagse

NOVA/NEVOA geaccrediteerd

Deze 6-daagse opleiding is specifiek voor de doelgroep academici. Tijdens deze 6 dagen verwerft u de basisvaardigheden voor het vak van mediator. Opvolgend kunt u het MfN registratieblok voor academici volgen, deze laatste 2 dagen bereiden u voor om als MfN-registermediator aan de slag te kunnen gaan.

Te behalen resultaten

U kunt professioneel bemiddelen op het kennis- en vaardigheidsniveau dat het MFN vereist;

 1. u beschikt over een basishouding waardoor u door partijen wordt aanvaard als bemiddelaar;
 2. u beheerst onderhandelingsprocessen en –technieken en kunt deze aansturen;
 3. u bent in staat partijen te bewegen aanvaardbare oplossingen te zoeken;
 4. Academisch niveau is vereist.
Kosten
€3.250,-

BTW nihil

+ accommodatie v.a.€155,-
+ lesmateriaal v.a.€122,-

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
6 Daagse

3 blokken van 2 dagen

punten
15 NOBCO PE-uren
40 NOVA
NEVOA
43 Bureau WBTV (blok 1 tm 4)
Punten op aanvraag
Punten op aanvraag

De opleiding

Basisopleiding tot MfN Mediator voor academici - 6 daagse

Mediation groeit nog altijd, zowel organisch vanwege de vraag uit de markt, als gestuurd door de actieve benadering vanuit de rechtspraak. Natuurlijk trekt dat de aandacht van de advocatuur, maar de “conflicteigenaren” kunnen ook juist kiezen voor een mediator met een andere achtergrond. Mediation is daardoor steeds meer een echt vak geworden, geen zelfstandige academische studie, maar wel een multidisciplinair vak, waar veel meer andere vaardigheden bij nodig zijn, dan bijvoorbeeld alleen juridisch inzicht.

In onze Basisopleiding Mediation voor academici zien we de positieve wisselwerking tussen de verschillende disciplines van de deelnemers tot volle wasdom komen. Een psycholoog heeft een andere invalshoek om naar de werkelijkheid te kijken dan een jurist en een linguïst voegt daar weer eigen aspecten aan toe. Zo is iedere discipline een bron van specifieke vaardigheden die in het mediation proces van pas komen. Wat te denken van de functionele logica van de natuurwetenschapper, de brede blik van de antropoloog en de wereldse inzichten van de econoom.

Onze basisopleiding voor academici is door de mix aan disciplines een verrijking voor alle deelnemers.

De training behandelt het mediationproces in chronologische volgorde vanuit de optiek van de mediator. Elke fase van het proces wordt grondig geoefend en theorie wordt steeds gevolgd door training. Zo groeit de deelnemer steeds meer naar het mediatorschap en naar de bijbehorende basishouding.

Uniek aan de Merlijn opleiding:

 • al meer dan 25 jaar geaccrediteerd en constant geactualiseerd en verbeterd
 • Merlijn is een van de oudste opleidingsinstituten (1996). Het behoort tot de “founding fathers” van het vakgebied.
 • hoog slaginspercentage bij de MfN Examens
 • vindt plaats op inspirerende locaties
 • wordt maandelijks gestart en gaat ook bijna altijd door!
 • Lees meer in de blog 'waarom bij Merlijn de mediation opleiding volgen'

Gratis informatiebijeenkomst

Een aantal keren per jaar kunt u als onze gast deelnemen aan een gratis informatiebijeenkomst. U kunt hier dan al uw vragen over de opleiding kwijt, kennismaken met ons opleidingsinstituut en onze trainer(s) ontmoeten. Inschrijven.

Studiebelasting

Bij de 6-daagse is de studiebelasting vastgesteld op 54 uur. Denk hierbij aan o.a. huiswerk en intervisie.

Eisen om MfN-Registermediator te worden

Om MfN-Registermediator te worden, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 1. Een MfN erkende Basisopleiding tot mediator (de 6-daagse basisopleiding tot MfN Mediator voor academici met opvolgend het MfN-registratieblok voor academici).
 2. Theorie-examen (bij een onafhankelijk examenbureau Intop)
 3. Assessment (bij een onafhankelijk examenbureau Intop)
 4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Lesmateriaal

We publiceren eventuele informatie over het benodigde lesmateriaal op onze website, zodat u een volledig beeld krijgt van de totale kosten. We gaan er echter vanuit dat u zelf verantwoordelijk bent voor de aanschaf van het lesmateriaal, waarbij u ook de mogelijkheid heeft om te kiezen voor bijvoorbeeld e-books.

Docenten:

Programma

Blok 1 Dag 1

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : ontvangst

10.00 – 10.30 uur : algemene inleiding :achtergronden en doelen van de training / concept van training / toelichting totale programma / huishoudelijke kwesties

10.30 – 11.45 uur : kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen middels interview en pitchen

11.45 – 12.00 uur : pauze

12.00 – 13.00 uur : inleiding: mediation: o.a. plaatsbepaling / geschiedenis / MfN en exameneisen / voor- en nadelen / mogelijkheden en onmogelijkheden / gedragsregels / ethiek / het fasen-model (rol van de mediator / per fase: taxatie, strategie en techniek / basishouding

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.45 uur : inventariseren leerdoelen cursisten

14.45 – 15.00 uur : afspraken over de training

15.00 – 15.30 uur : inleiding: fasering mediationprocedure

15.30 – 15.45 uur : pauze

15.45 – 16.30 uur : inleiding: communicatie en conflicten

16.30 – 17.00 uur : oefening: reflectie op eigen conflicten

17.00 – 17.30 uur : inleiding: escalatie – ladder: de dimensies inhoud en relatie

17.30 – 18.00 uur : snack

Avondprogramma

18.00 – 18.30 uur : inleiding: openingsfase (te behandelen onderdelen / bijzondere aandachtspunten / do’s and dont’s)

18.30 – 19.45 uur : oefening: openingsfase (plus debriefing, feedback en dvd)

19.45 – 20.00 uur : afronding 

Blok 1 Dag 2

Ochtendprogramma

09.00 – 09.30 uur : ochtendprogramma en leerdoelen van de ochtend

09.30 – 10.45 uur : inleiding: exploratiefase en technieken: aandachtgevend gedrag / actief luisteren / reflecties op inhoud en gevoel (valkuilen bij gevoelsreflecties)

10.45 – 11.00 uur : pauze

11.00 – 13.00 uur : oefening: openingsfase en exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 16.30 uur : oefening: tweede sessie exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

16.30 – 17.00 uur : indeling intervisiegroepen / evaluatie blok 1 / huiswerk voorbereiding blok 2

17.00 – Merlijn borrel

Blok 2 Dag 3

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : ontvangst

10.00 – 10.30 uur : welkom / terugblik op blok 1 / bespreking programma blok 2 / inventarisatie persoonlijke ervaringen intervisie / huiswerkbespreking

10.30 – 11.30 uur : inleiding: de persoon van de mediator en de basishouding van een mediator; Assessment-instrument/ Thomas – Killmantest; kernkwadranten: theorie en oefening

11.30 – 11.45 uur : pauze

11.45 – 12.45 uur : oefening kernkwadranten maken

12.45 – 13.45 uur : lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.00 uur : oefening exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

15.00 – 15.15 uur : pauze

15.15 – 15.45 uur : inleiding: draai- en categorisatiefase (belangenfase): van standpunten naar belangen / het categoriseren van belangen / het creëren van een onderhandelingsagenda

15.45 – 16.15 uur : oefening weekendritueel

16.15 – 17.00 uur : film (van de nestor van de Nederlandse mediators Donald MacGillavry) plus nabespreking oefening: exploratiefase t/m belangenfase film

17.00 – 17.30 uur : snack

Avondprogramma

17.30 – 18.00 uur : verdieping exploratiefase

18.00 – 19.15 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd)

19.15 – 19.50 uur : exploratiefase en draai- en categorisatiefase

19.50 – 20.00 uur : afronding

Blok 2 Dag 4

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 uur : korte terugblik / vragen

09.15 – 09.45 uur : inleiding: tussentijdse verslagen

09.45 – 10.45 uur : inleiding: emoties: verschijningsvormen en oorzaken / verwerkingsprocessen geplaatst in de fasering/ emoties van partijen & mediator / weerstanden en impasses / strategie en technieken / korte plenaire oefeningen

10.45 – 11.00 uur : pauze

11.00 – 12.30 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd) gevolgd door film van een van de grondleggers Larry Fong plus nabespreking

12.30 – 13.30 uur : lunch

Middagprogramma

13.30 – 14.30 uur : oefening (emoties)

14.30 – 15.00 uur : verdieping draai- en categorisatiefase (oogsten van belangen)

15.00 – 15.15 uur : pauze

15.15 – 16.30 uur : oefening: exploratie -, draai- en categorisatie- fase (plus debriefing, feedback en dvd)

16.30 – 17.00 uur : afronden / voorbereiding blok 3 / evaluatie blok 2

17.00 – Merlijn borrel

Blok 3 Dag 5

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : ontvangst

10.00 – 10.30 uur : terugblik op blok 2 / bespreking programma blok 3 / inventarisatie persoonlijke ervaringen intervisie / huiswerkbespreking

10.30 – 11.00 uur : werken met de Merlijn vlieger

11.00 – 11.15 uur : pauze

11.15 – 13.00 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur : inleiding caucus en co-mediation

14.30 – 15.30 uur : oefening: caucus(plus debriefing, feedback en dvd)

15.30 – 15.45 uur : pauze

15.45 – 16.30 uur : oefening voorbereidingsfase (telefonische intake)

16.30 – 17.15 uur : inleiding voorbereidingsfase

17.15 – 17.45 uur : snack

Avondprogramma

17.45 – 19.50 uur : inleiding, oefening en discussie mediator & ethiek & gedragsregels, macht &invloed

19.50 – 20.00 uur : afronding

Blok 3 Dag 6

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 uur : korte terugblik / vragen

09.15 – 09.45 uur : inleiding onderhandelen

09.45 – 10.30 uur : inleiding rol mediator in optie- en onderhandelingsfase

10.30 – 10.45 uur : pauze

10.45 – 11.45 uur : oefening optiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

11.45 – 12.15 uur : inleiding associatieve technieken

12.15 – 13.00 uur : oefening associatieve technieken (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur : samenvatting training a.h.v. Merlijn-vlieger en assessment-instrument

14.30 – 15.15 uur : integratie oefening

15.15 – 15:30 uur : pauze

15.30 – 16:00 uur : voortzetting integratie oefening

16.00 – 17.00 uur : bespreking verdere mogelijkheden: thema- / terugkomdagen / proefbemiddelingen / supervisie en consultatie / voorbereiding op de theoretische en praktische examens van het MfN (blok IV) / evaluatie

17.00 – een extra feestelijke Merlijn borrel

Voor wie?

Basisopleiding tot MfN Mediator voor academici - 6 daagse wordt onder meer gevolgd door:

 • advocaten(1), notarissen en bedrijfsjuristen;
 • academici;
 • Zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Data & Locaties

Basisopleiding tot MfN Mediator voor academici - 6 daagse

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Theater Hotel Figi

Zeist
Gaat gegarandeerd door

Theater Hotel Figi

De basis voor het huidige FIGI (in Zeist) werd in 1850 gelegd met de opening van een banketbakkerij door de hernhutter Ludwig Wunsche. In 1925 vond de feestelijke opening plaats van de concertzaal en sindsdien hebben vele artiesten en theatergezelschappen in FIGI op de planken gestaan. Een traditie uit die tijd is het signeren van Figi’s handtekeningenboek door de acteurs en musici. Na jarenlange opeenvolgende verbouwingen en uitbreidingen van het gebouwencomplex concludeerde de tweede generatie [...]
Lees meer

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen ligt verscholen in een prachtig park met eeuwenoude bomen. Hier, op een steenworp afstand van ‘s-Hertogenbosch, vindt u alles om een bijeenkomst onvergetelijk te maken: rijk gedecoreerde stijlkamers, authentieke details, een warm welkom en gastronomische specialiteiten. - Provincie Noord-Brabant -

Kasteel Vanenburg

Kasteel Vanenburg

De naam Vaenborch, Vanenburg, wordt voor het eerst genoemd in 1389. Het betreft een kasteel van waaruit een leenman de landgoederen van een verder gelegen klooster beheerde. Het kasteel bestond al langer onder de naam: “gut tho Nulde”, het landgoed te Nulde. Het landgoed is in diverse handen geweest. In 1664 is het helemaal herbouwd. Een gedenksteen met het jaar 1665 is nog te vinden in het huidige landhuis. Dit stamt uit 1868. Het gebouw [...]
Lees meer

Inschrijven