Sien Smeets - Partner - Merlijn Groep

Smeets | mevrouw mr S. Smeets (Sien)

mr. Sien Smeets startte haar carrière in 2003 bij het voormalig Bureau Rechtshulp als jurist, waar zij zich specialiseerde in het arbeidsrecht en sociale zekerheid alsmede in het bestuursrecht (milieurecht en ruimtelijke ordening). In 2004 werd zij beëdigd tot advocaat. Sinds 2008 is Sien lid van de maatschap Het Wetshuys Advocaten en Mediators. Zij voert als advocaat en mediator een brede praktijk, welke zich met name richt op het arbeidsrecht, sociale zekerheid, familierecht en bestuursrecht.

In 2013 besloot de maatschap een fundamenteel andere koers te gaan varen door zich nog meer te gaan richten op structurele werkbare oplossingen voor haar cliënten. Soms is dat een procedure, maar veel vaker worden deze oplossingen op andere manieren gevonden. Vanuit deze overtuiging volgde Sien de basisopleiding tot MfN- registermediator en de specialisatieopleiding MfN- familiemediator bij Merlijn. Sindsdien heeft zij reeds vele cliënten op verschillende manieren bijgestaan om tot een voor hen optimale oplossing te komen. Sien is lid van de Nederlandse Vereniging Familiemediators, de Vereniging Arbeidsmediation, de Nederlandse Vereniging Van Mediation Advocaten, de Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken, de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht en staat als advocaat en mediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Tenslotte heeft Sien een passie voor onderwijs en erfrecht. Zij is lid van een Raad van Toezicht van een onderwijskoepel voor primair onderwijs in Noord-Limburg. Vanuit deze passie en met de kennis en ervaring vanuit deze functie treedt zij ook met regelmaat op als mediator bij geschillen in de sector basisonderwijs.

Vanuit haar overtuiging en wens om kinderen een stem te geven in de scheiding, volgde Sien de opleiding tot gecertificeerd KIES-omgangsbegeleider. In dat kader biedt zij kinderen die betrokken zijn bij een scheiding de mogelijkheid de scheiding te kunnen begrijpen en te leren beter met hun ouders te communiceren.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog