Conflicten zijn niet juridisch - Blog Merlijn Groep

Lokale overheidsorganisatie

Investeren in teamontwikkeling

In deze lokale overheidsorganisatie lukte het de P&O-collega’s niet meer om samen te werken en hun gezamenlijke werkkamer te delen.  Er waren verschillende subteams ontstaan en er was onderlinge onenigheid over de taakverdeling. Iedereen had eigen lijntjes en afspraken met de interne opdrachtgevers in de organisatie.

Teamcoachingstraject binnen een lokale overheidsorganisatie

Bij de start van de begeleiding werd in het gesprek met een van de directieleden en de teamleider duidelijk dat er veel was gebeurd in de recente geschiedenis van de organisatie.
Mensen waren met ruzie vertrokken, gevoelens hierover onuitgesproken gebleven, teams opgesplitst, nieuwe managers aangesteld en er hadden ook flinke politieke verschuivingen plaatsgevonden. De overlevingsmechanismes hadden het in dit team, waar veel organisatiedruk samenkwam, overgenomen.
Na een individuele intakeronde en enkele begeleide twee- & driegesprekken met ruimte om zaken uit te spreken, was er veel kou uit de lucht.

Het model van Tuckman

In de opvolgende teamcoachingsessies is gewerkt met systemische activiteiten en oefeningen en met het model van Tuckman dat zich richt op teamontwikkeling. Door te ervaren dat er groeistappen mogelijk waren, kwam er meer licht aan de horizon. Teamleden gingen meer regie en energie ervaren en er ontstond gezamenlijke verantwoordelijkheid voor afspraken en een heldere terugkoppeling naar het MT.
Er werd een nieuwe taakverdeling afgesproken en kwam er gezonde mobiliteit op gang. Teamleider en team konden weer verder; elk met een eigen hernieuwde opdracht.

Annemieke Hijink
Annemieke Hijink
Het was fijn om vanuit vertrouwen te kunnen samenwerken met de teamleider en teamleden. Het zelfregulerend en zelfherstellend vermogen van het team werd geactiveerd, waardoor er meer helderheid, begrenzing en volwassenheid ontstond.

Symptomen leiden naar onderliggende patronen

Andere cases

Ook met deze bedrijven hebben wij gewerkt

Nieuwe stap in carrière

Na het zijn van manager kreeg ik de kans een stap te maken naar de strategische laag in de organisatie. Ik merkte dat er in dat nieuwe speelveld andere dingen v [...]
Lees deze case

Team in conflict

De opdrachtgever wilde dat de angel uit het conflict werd gehaald en dat de teamleden elkaar weer op constructieve wijze met elkaar gingen communiceren. Van dri [...]
Lees deze case