Team in conflict

Hoe komen we eruit?

De opdrachtgever wilde dat de angel uit het conflict werd gehaald en dat de teamleden elkaar weer op constructieve wijze met elkaar gingen communiceren. Van drie kampen weer een geolied team maken.

Om ieder de gelegenheid te geven zijn verhaal te doen, zijn alle teamleden – inclusief de leidinggevende – geïnterviewd. Daarmee kwam informatie naar boven van patronen die in het team spelen die maken dat problemen ontstaan en blijven bestaan. Met alle betrokkenen zijn de resultaten gedeeld en zijn de verbanden van acties en reacties gezamenlijk herkend en verder beschreven. Vervolgens is opdrachtgever is geadviseerd om als interventie het team te laten coachen op het verbeteren van conflictvaardigheid en het leren kennen en waarderen van de onderlinge diversiteit. Daarmee wist het team elkaar weer te vinden.

Middels interviews en teamcoaching patronen in beeld.

Mayke Smit
Mayke Smit
“Inzicht in de onderlinge actie- en reactiepatronen ontschuldigt en creëert direct herkenning. Daarna kan een ander gesprek op gang komen.”

Opleidingen & trainingen

Relevant voor dit soort cases

Andere cases

Ook met deze bedrijven hebben wij gewerkt:

Conflicten zijn niet juridisch - Blog Merlijn Groep

Lokale overheidsorganisatie

In deze lokale overheidsorganisatie lukte het de P&O-collega’s niet meer om samen te werken en hun gezamenlijke werkkamer te delen.  Er waren verschillen [...]
Lees deze case

Nieuwe stap in carrière

Na het zijn van manager kreeg ik de kans een stap te maken naar de strategische laag in de organisatie. Ik merkte dat er in dat nieuwe speelveld andere dingen v [...]
Lees deze case