Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Wij hebben voor het EL&I de training ” Hoorzittersvaardigheden en pleiten voor rechterlijke instanties & argumenteren en schrijfvaardigheid” verzorgt.

De hoorzitterstraining richt zich op ambtelijk horen. Dit is maatwerk en gebaseerd op vooraf verkregen informatie van de deelnemers. De training argumenteren en schrijfvaardigheid richt zich op de eigen vaardigheden en is toegespitst op het format van het ministerie.

Hoorzittersvaardigheden en pleiten voor rechterlijke instanties & argumenteren en schrijfvaardigheid

Medewerker EL&I
Medewerker EL&I
Veel geleerd met praktische oefeningen. Vaardigheden aangescherpt. Goede tips gekregen en veel geleerd. Trainer wist knelpunten goed te benoemen.