Goed nieuws over Mediation in Strafzaken

Laatste nieuws Mediation en strafzaken in Nederland

Op 11 juli jl. was er eindelijk goed nieuws over mediation vanuit Den Haag. De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) heeft op 11 juli jongstleden een brief met de titel ‘Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht’ aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin mediation een belangrijke plaats inneemt.

De minister onderstreept in zijn brief het belang van het onderzoeken van mogelijkheden tot uitbreiding van het gebruik van buitengerechtelijke geschilbeslechting, in het bijzonder de uitbreiding van het gebruik van mediation. In de brief gaat verder in het bijzonder aandacht naar herstelrecht in het strafrechtelijke domein (Mediation in Strafzaken). De minister geeft aan dat in de komende miljoenennota daar -eindelijk – structureel geld voor wordt gereserveerd. En dat betekent dat ook bij Merlijn de opleiding ‘Mediation in Strafzaken’ , die we vanwege de onduidelijkheid over de voortgang tijdelijk hadden bevroren, opnieuw wordt opgestart!

Als mediator in strafzaken werken?

Bekijk de opleidingsdata hier.

 

Yolande de Best en Rozita van Schadewijk – docenten Mediation in Strafzaken

Meer lezen ?

Mediators met belangstelling voor mediation in strafrecht: opgelet!!

specialisatie mediation in strafzaken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *