“Wow, moet je kijken wat deze machine allemaal kan.”

klem - Blog - Merlijn Groep
Medezeggenschap ondernemingsraad OR WOR

Een nieuw machinepark en wat nu?

Bedrijf A krijgt een heel nieuw machinepark. De oude machines voldeden niet meer aan de behoefte van het bedrijf, om te kunnen uitbreiden. Daarnaast voldeden de machines eigenlijk ook niet meer aan de huidige wenselijke ARBO omstandigheden. Dus besloot men om het gehele machinepark te vervangen.

De directie wist natuurlijk dat deze nieuwe machines nieuwe mogelijkheden hadden, maar het zag er allemaal wel wat anders uit. In de fabriek werkten ervaren medewerkers die verstand van hun vak hadden. En de machines werden geleverd met een uitgebreide handleiding en protocollen hoe alles in zijn werking ging. Dus gaf de directie alle medewerkers 2 dagen de tijd om alles goed door te lezen en met elkaar te oefenen hoe de machines werkten. De directie zorgde voor een zichtbare en handige plek waarin de handleiding en protocollen konden worden opgeborgen zodat iedereen deze er snel bij kon houden mocht dat nodig zijn. Enthousiast ging men aan de slag en na 3 dagen was de fabricage al op volle gang.

En is dit nu voldoende?

Als je kijkt naar de ARBO wet dan is dit zeker niet voldoende. Aan de OR als taak om hier in gesprek te gaan met de directie. Ten eerste moet men zich afvragen of bij zo’n nieuw machine park ook niet andere veiligheidseisen komen kijken. En of er ook niet op een andere manier zaken aangepakt moeten worden om alles in veilige en gezonde banen te leiden. En dan is training en begeleiding noodzakelijk. Want dan gaat het niet alleen om het weer leren lezen en schrijven met een nieuwe machine maar ook om gedragsverandering betreffende veiligheid en gezondheid. Gedragsverandering gaat niet vanaf een papiertje. Onderzoek laat zien, dat eigen inzichten en ideeën van medewerkers zelf tot veel sneller toepassing leiden. Dat is een proces dat op gang gebracht moet worden.

Daarnaast is er een plicht om na het installeren van een nieuw machinepark een Ri&E te houden. En de OR heeft hierin instemming volgens art 27 WOR. Dan hebben we het niet alleen over een eventueel plan van aanpak als de Ri&E is gehouden. Ook de wijze waarop de Ri&E wordt gehouden en welke onderwerpen en vragen er gesteld worden zijn instemmingsplichtig aan de OR.

Bovendien heeft de OR een plicht om bij het aanschaffen van nieuwe machines te kijken naar de huidige standaard binnen de ARBO regelgeving en de milieu eisen. Het is de taak van de OR om te zorgen dat nieuwe machines, maar ook meubels en dergelijke, voldoen aan de laatste inzichten. Alleen zwaarwichtige bedrijfstechnische of bedrijfseconomische belangen zijn een reden om van deze laatste inzichten af te wijken. Dat kan, maar wel in overleg met de bestuurder.

Klik hier voor de training: ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving)

Lees meer over de wet arbeidsmarkt in balans:

https://www.merlijngroep.nl/blog/nieuwe-regelingen-voor-ziekte-en-arbeidsongeschiktheid-voor-werkgevers/