Voorkeur doorschemeren OR

Blog-Voorkeur doorschemeren OR- Medezeggenschapper- mediator-de heer Drs. S.J.P.G. Soons- Merlijn Groep
achterban Medezeggenschap ondernemingsraad OR

OR mag door zijn eigen promotie zijn voorkeur laten doorschemeren. Niet op de persoon, wel op de deskundigheid, kennis of competentie.

Tijdens de workshop over verkiezingen liet ik deze stelling aan de deelnemers zien. Het gaf vrij direct een discussie. De stelling, voor deze stelling, was iets anders geformuleerd. Ik stelde hierin dat de OR zelf ook mag zoeken naar mensen / deskundigheid / functie om zich kandidaat te stellen. Met deze stelling was een ieder het wel eens. Het was wel helder dat de juiste formulering belangrijk hierin is. De OR moest het zo blijven communiceren dat het hier vrijwilligheid betrof en een wens vanuit een bepaalde eigen behoefte.

Met de stelling zoals hierboven dik afgedrukt was een grote meerderheid het niet eens. Ze vonden dat hiermee de OR te veel sturing gaf en daarmee te veel invloed had op de uitslag van de verkiezing. Slechts een handvol deelnemers vond dat dit wel kon en dat het nog steeds aan de kiezer was op wie ze zouden stemmen. De tegenstanders twijfelden er ook aan of je de persoon los kon maken van de functie of competentie daar het waarschijnlijk om een specifieke functie of kennis ging en men in de organisatie zou weten wie dan bedoeld werd.

Ik denk dat je als OR wel degelijk wat meer invloed mag uitoefenen op het gehele traject van verkiezingen. Belangrijk blijft wel dat een OR uit moet gaan van een verkiezing. Ik snap dat de neiging bestaat om te hopen dat iedereen herkozen kan worden om zo het ingezette beleid nog even de consolideren. Zeker als iedereen net zijn draai heeft gevonden in de OR. Maar juist verkiezingen geven ook aan hoe de werknemers denken over het functioneren van de OR. Dat maakt verkiezingen zinvol en wenselijk.

Ik vind het vreemd als een ondernemingsraad niet meldt wat die de afgelopen zittingsperiode heeft gedaan en wat de plannen zijn voor de komende zittingsperiode. Dus vooraf en niet alleen achteraf. Dan kan ik als medewerker stemmen, omdat ik het eens ben met deze koers of juist niet.

Daarnaast vind ik dat de OR van elke kandidaat mag vragen, dat die zichzelf voorstelt. En dan bedoel ik niet alleen de persoonsgegevens maar ook wat hij of zij voor een doel heeft, wat die voor idealen heeft op het gebied van medezeggenschap. Als werknemer moet je de keuze hebben op basis van inhoud en wellicht ook op basis van werkwijze, en verdeling van vaardigheden in de ondernemingsraad.

Zelf was ik onderdeel van een verkiezing waarin de OR stelde dat met de huidige ontwikkelingen het erg belangrijk was om specifieke kennis in de ondernemingsraad te hebben. Er werd ook uitgelegd dat de OR altijd deze kennis kon invliegen maar dat de voorkeur er naar uit ging om deze kennis in huis te hebben.

We hebben de betreffende kandidaat, en dat hadden ook kandidaten kunnen zijn, gevraagd om zich ook te promoten op specifiek dit onderdeel. In de uitslag bleek dat de kandidaat genoeg stemmen had om in de OR zitting te nemen.

Conclusie: Zijn we daarin te ver gegaan? Nee ik denk het niet. Ja, we hebben het proces gestuurd, zonder enige twijfel maar wel met de juiste beeldvorming. Belangrijk is wel dat je hier als OR goed over nadenkt en aan alle werknemers kunt uitleggen waarom je dit doet. Dus niet wachten tot er vragen komen maar vooraf vertellen dat je het op deze manier aanpakt. 

Lees meer over de Ondernemingsraad: 

https://www.merlijngroep.nl/actueel/de-en-missie-visie/