Scholing voor de medezeggenschap / ondernemingsraad

Scholing voor de medezeggenschap / ondernemingsraad - Blog - Merlijn Groep
Medezeggenschap OR WOR

Uit het onderzoek van de SER, oktober 2016, blijkt o.a. het volgende:

Driekwart van de OR-en benut niet al zijn scholingsrechten. Belangrijkste redenen zijn: OR-en hebben in bepaalde perioden minder behoefte aan scholing. Door werkdruk in het reguliere werk vinden OR-leden het moeilijk om naast OR-werk ook nog scholing te volgen. Ook de recessie is van invloed geweest. Een derde van de OR-en vindt dat hij zich onvoldoende schoolt. De OR-en van kleine ondernemingen scholen het minst. 
Over de kwaliteit en bruikbaarheid van de scholing is men positief: die is eerder beter dan slechter geworden.

Reden voor on om nogmaals een paar zaken helder te maken rondom scholing.

Zoals u in de Wet op de Ondernemingsraden kunt lezen hebben de OR-leden recht op 5 scholingsdagen per jaar en, als ze ook in een commissie zitten, zelfs op 8 dagen per jaar. Deze dagen zijn individueel en worden per zittingstermijn bepaald. Dus een lid van de ondernemingsraad met een zittingsperiode van 4 jaar heeft recht op 20 scholingsdagen, te verdelen over deze 4 jaar. Een lid van een ondernemingsraad met een zittingsperiode van 3 jaar heeft dus recht op 15 scholingsdagen, te verdelen in 3 jaar. Een nieuw lid van de ondernemingsraad kan dus in het eerste jaar meer scholing volgen (bijvoorbeeld 7 dagen) zodat hij snel kan integreren in de wereld van de medezeggenschap. Dit is een keuze.

OR

Het is goed om als ondernemingsraad een aantal dagen als voltallige ondernemingsraad op scholing te gaan. In deze dagen kan men werken aan de prioritering van de ondernemingsraad, teambuilding, vergadertechnieken, onderlinge afstemming en afstemming met een bestuurder. Maar daarnaast is het ook verstandig om te kijken naar de individuele wensen van de leden en de behoefte van de ondernemingsraad. Het heeft vaak niet zo veel zin om alle leden te trainen tot goede onderhandelaars of financieel deskundigen. Juist door de leden verschillend te scholen ontstaat er een diversiteit aan deskundigheid welke de effectiviteit en professionalisering van de ondernemingsraad ten goede komt.

Om goed zich te krijgen in de behoeftes en de vertaalslag van deze behoeftes per zittingsperiode is het verstandig om hier een scholingsplan of ontwikkelplan voor te schrijven. In dit plan staan dan beschreven:

  • De wensen en behoefte van de individuele leden;
  • De wensen en behoeften van de ondernemingsraad in zijn geheel;
  • Een S.W.O.T analyse van de ondernemingsraad;
  • Een vertaalslag naar de praktijk en keuzes van de ondernemingsraad: wie gaat wanneer scholen? Wordt deze scholing / ontwikkeling meer gericht op kennis vergaren, vaardigheden trainen of ervaring opdoen?

Het is aan te raden om te kijken of zo’n plan ook aansluit op het systeem van de organisatie. Op deze manier wordt de ontwikkeling van een individueel lid meegenomen in zijn functioneren of beoordeling in brede zin. Een scholing- of ontwikkelplan kan ook dienen als een basis afspraak voor de begroting. Zorg dus dat u een degelijk en helder scholings- of ontwikkelbeleid heeft voor een sterke en professionele medezeggenschap in uw organisatie.

Geschreven door: Stef Soons en Dick Bonenkamp

Lees meer over de WOR:

https://www.merlijngroep.nl/blog/een-nieuwe-wet-op-de-ondernemingsraden-wor-wat-verander-er-zoal/