Nieuwe samenwerking vanaf september 2022 met Burnout Preventie & Begeleiding (BPB)

Nieuwe samenwerking vanaf september 2022 met Burnout Preventie & Begeleiding (BPB)
Communicatieve vaardigheden Conflicthantering Gesprekstechniek Mediation Merlijn Merlijn Events trainingen

Vanaf 1 september 2022 gaan BPB en Merlijn een samenwerking aan met als doel hun cliënten nóg beter van dienst te kunnen zijn.
Door kennis en ervaring van gezondheid te combineren met kennis over conflict kan de in de praktijk veel voorkomende, vaak ongrijpbare wisselwerking tussen conflict op de werkvloer en gezondheidsklachten beter worden gesignaleerd, gediagnosticeerd en aangepakt.

Even voorstellen:

Merlijn Groep
dé conflicthanteringsspecialist

Merlijn is een multidisciplinair samenwerkingsverband van conflictprofessionals, gespecialiseerd in mediation en coaching. Merlijn Groep ondersteunt bij de preventie, begeleiding, bemiddeling en beslechting van conflicten. Door inzet van haar unieke triagemodel / integraal conflictmanagement (24 methoden rond conflictpreventie, -begeleiding, -bemiddeling en -oplossing) kan zij maatwerk bieden voor iedere vraag. Merlijn biedt bovendien een keur van opleidingen rond het thema conflict. In de uitvoering sluit Merlijn samenwerkingsovereenkomsten met prominente organisaties en doorverwijzers voor het leveren van mediation, conflictcoaching, klachtenfunctionarissen, vertrouwenspersonen enz.

Burnout Preventie & Begeleiding (BPB)
Stress in goede banen leiden

BPB is een multidisciplinair samenwerkingsverband van ervaren professionals, gespecialiseerd in fysieke, fysiologische en mentale gezondheid vanuit een holistische visie. Voor de behandeling van stressklachten en burnout biedt BPB Individuele maatwerktrajecten naar duurzaam herstel voor medewerkers.
Ter preventie van verzuim verzorgt BPB workshops en trainingen voor meer inzicht in werkdruk en stress en incompany stresspreventieprogramma’s voor medewerkers, teams en organisaties. BPB verzorgt trajecten voor diverse organisaties van MKB tot multinationals in domeinen als onderwijs, zorg, Retail, logistiek etc.
Arbeidsconflicten kunnen leiden tot veel stress, waardoor werkplezier afneemt en risico op verzuim toeneemt. Tegelijkertijd kan iemand die veel stress ervaart door omstandigheden in het werk of privé ander gedrag gaan vertonen (korter lontje, emotioneler), minder goed samenwerken, meer fouten maken etc., waardoor juist arbeidsconflicten ontstaan.
Kennis op de werkvloer van managers, leidinggevenden en HR om vroegtijdig signalen op te vangen en de juiste interventies in te zetten is essentieel.

Merlijn en BPB zullen elkaar in dit domein ondersteunen en versterken om hun cliënten te helpen problemen bij de wortel aan te pakken.