In gesprek met MfN over voortgang  mediationwetgeving

In gesprek met MfN over voortgang  mediationwetgeving
Mediator

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) ontving bericht dat de minister van Veiligheid en Justitie de wetsvoorstellen voor mediationwetgeving zal overnemen en voortzetten. De minister vraagt nu opnieuw advies aan de Raad van State. Het bestuur van de MfN is op 29 juni uitgenodigd voor een consultatie over de voortgang en de voorgestelde wijzigingen na amendementen uit de kamerbehandeling.
Het laatste bericht van het kamerlid Van der Steur was, dat hij verschillende voorstellen uit de amendementen die tijdens de kamerbehandeling waren ingediend, wilde overnemen. De wijzigingen, die ook door MfN waren bepleit, betekenen onder meer dat de omschrijving van de civiele zaken waarvoor mediation van toepassing uit de wet verdwijnt, evenals de ‘vliegureneis’ die in een AMVB zal worden geregeld. Verder zou het tuchtrecht worden vereenvoudigd. MfN heeft echter nog geen schriftelijke informatie over de eventuele wijzigingen ontvangen. Wij hopen daar wel vóór 24 juni meer inzicht in te hebben.

Merlijn Groep zal deelnemen aan een gesprek met het MfN-bestuur op 24 juni 2015 voorafgaand aan de consultatie.

Wij houden u op de hoogte!

Lees meer over