Bedrijfshulpverlener zijn is meer dan de optelsom van regels en vaardigheden

Bedrijfshulpverlener zijn is meer dan de optelsom van regels en vaardigheden
bedrijfscultuur Medezeggenschap

Bedrijfshulpverlener

Midden in een gesprek klonk een vreselijk irritant, schel en hoog geluid van het alarm. Na de eerste twee seconden schrik vertelde mijn gesprekspartner dat de organisatie voor vandaag een ontruimingsoefening had gepland. We keken elkaar nog even aan … met vraagtekens … deze oefening nu kwam toch niet zo goed uit!
Wat aarzelend stonden we op en liepen naar een andere ruimte, waar langzaam ook iedereen opstond, een jas aandeed, en we ons een beetje lacherig afvroegen of we inderdaad naar buiten zouden gaan, of we dan nog terug zouden komen, enz. Twee minuten later liepen we met z’n tweeën via de trap naar beneden. Want je mag bij brand geen gebruik maken van de lift, toch? En terwijl we opgenomen werden in de menigte van kantoormedewerkers – het gebouw was 18 verdiepingen hoog – bespraken we nog wat details van ons onderbroken gesprek over de opdracht.
Daarna stonden we buiten, terwijl er nog vele mensen langs ons heen liepen. Helaas was er nergens een bord te vinden met een verzamelplek.
Ineens ontstond er wat hilariteit in de groep. We hadden nog geen hesje gezien en nu liepen twee BHV-ers, de een met een EHBO-koffer en de ander met een AED[1], de straat over, weg bij ons vandaan.
U snapt dat er een paar leuke opmerkingen kwamen. Na vier minuten, zagen we een BHV-er die één groep aansprak, maar daarna ook opging in de grote menigte. Zeven minuten later kwam er een dame in een BHV hesje die iedereen bij de ingang sommeerde om “verder op” te gaan staan. Maar na deze daad liep ook zij door de menigte weg naar een onbekende bestemming.

Een minuut later kwam de groep in beweging en liep het gebouw weer in. Of dit de bedoeling was, of iemand een teken had gegeven…. we wisten het niet.

Laat ik voorop stellen dat ik een ontruimingsoefening erg goed vind en denk dat er over het algemeen veel te weinig geoefend wordt. En men stelt dat het oefenen, gradueel, zie kader, oefenen wel scheelt in het aantal slachtoffers, de mate van verwondingen of het gevoel van stress. Het nadeel van oefeningen is dat het nooit goed uitkomt, er vaak wat lacherig over gedaan wordt en men ze niet zo serieus neemt. Het vraagt veel van een BHV-er om dan toch de beleving te creëren dat oefenen echt zin heeft. Let goed op wat je als BHV-er uitstraalt. Het zien weglopen van twee BHV-ers zonder dat iemand weet waarom is niet handig. Het gaf mij niet het gevoel van een serieuze oefening. Datzelfde gold voor het aanspreken van een kleine groep en daarna weglopen. Terwijl het als het er op aankomt wel degelijk belangrijk is om een groep te begeleiden in het waar en hoe ze ergens naar toe moeten lopen. Dat maakt nu juist bij een echte calamiteit het verschil of er wel of geen mensen onder de voet worden gelopen. Vergeet niet dat denkpatronen en gedrag moeilijk te veranderen zijn. Als voorbeeld leeft er nog steeds de stellige regel dat je bij brand geen lift mag gebruiken. Dit ligt genuanceerder zie hier. Wees je als bedrijfshulpverlener, naast de kennis en vaardigheden die je geleerd hebt, er ook van bewust dat je de goede uitstraling bij een oefening toont. Let ook op de, misschien in eerste instantie, minder belangrijke details. Maar voor je het weet krijgt het oefenen eerder een negatieve reactie van de medewerkers en dan zijn in een echte situatie de rapen gaar.
De rol van de OR bij BHV en een ontruimingsoefening:

  • Zorg dat je partner wordt. Dus heb contact met de belangrijke personen binnen uw organisatie m.b.t. het hele BHV pallet.
  • Zie er op toe dat de wetgeving goed uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld: het aantal verplichte BHJV-ers is veranderd. Eerst was er sprake van één BHV-er per 50 medewerkers. Nu is dit veranderd naar maatwerk.
  • Zorg voor de BHV-collega’s:
    • Is de verzekering bij ongevallen of oefeningen goed geregeld?
    • Kunnen de BHV-ers hun taken naar behoren uitvoeren, dus tijd, opleiding (branchegericht), oefeningen e.d. ?
    • Zijn de juiste beschermingsmiddelen aanwezig?
  • Bespreek een eventuele vergoeding voor BHV-ers voor hun inspanningen.

[1] AED = een automatische externe defibrillator (een apparaat dat een schock kan toedienen bij een reanimatie toestand.

Lees meer over bedrijfsculturen:

https://www.merlijngroep.nl/blog/bedrijfscultuur-wat-verstaan-we-eronder/