Wat is coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die erop gericht is bij de coachee (degene die wordt gecoacht) een verandering ten goede te bewerkstelligen via nieuw inzicht, perspectief en/of het aanleren van ander gedrag. Uitgangspunt bij coaching is dat de coachee de coach kiest en met behulp van de coach het doel van de coaching formuleert dat leidend zal zijn voor het traject.

De coach reikt de coachee diverse leermiddelen aan middels het stellen van doeltreffende vragen, het delen van kennis, het doen van oefeningen en/of het geven van tussentijdse opdrachten. De coachee bepaalt zelf wat hij/zij met het geleerde gaat doen en blijft daarmee dus zelf verantwoordelijk. Het coachtraject is erop gericht de coachee zo snel mogelijk zelfstandig en effectief aan de slag te laten gaan met het geleerde. Omdat er tijdens het coachtraject persoonlijke zaken zullen worden gedeeld, is het belangrijk dat er een goede klik is tussen de coachee en de coach. Wat er in de coaching wordt besproken is vertrouwelijk. De coach zal daarover niet – zonder medeweten en toestemming van de coachee – met anderen delen.

Als coaching via de werkgever wordt aangeboden

Het kan zijn dat u door uw werkgever een coachtraject wordt aangeboden. In dat geval betaalt de werkgever ook voor het traject en zal een vertegenwoordiger van uw werkgever – meestal uw leidinggevende – eveneens betrokken zijn bij de start en de afronding van het coachtraject om een goede aansluiting van de coaching met de werkplek te waarborgen. De gesprekken die de coachee vervolgens met de coach voert zijn echter wel vertrouwelijk – samen bespreken zij wat er wordt teruggekoppeld aan de werkgever aan het eind van het traject.

Coaching voor teams

Ook groepen kunnen worden gecoacht. Denk aan een team waar het niet lekker loopt. De teamcoaching is er dan veelal op gericht om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Voor meer informatie over teamcoaching kunt u hier verder lezen. (en dan onder ‘hier’: link naar de pagina die gaat over Teamcoaching)

NOBCO over coaching
De Nederlandse Orde van Beroepscoaches definieert coaching als volgt:

“Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:
• bewustwording en persoonlijke groei,
• het vergroten van zelfvertrouwen en
• het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.”

Verder benadrukt de NOBCO nog dat de coach en het gecoachte individu of team ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces nemen.