Wat doet een vertrouwenspersoon bij integriteits issues?

Volgens de Wet Huis voor Klokkenluiders moet een potentiële melder van een maatschappelijke misstand in vertrouwen met iemand kunnen sparren. Dit kan de vertrouwenspersoon zijn.  Deze gaat dan met de potentiële melder na wat de gevolgen van melden voor hem kunnen zijn, zodat deze een weloverwogen besluit kan nemen om wel of niet te melden. Ook kan de vertrouwenspersoon in deze gevallen als doorgeefluik van de melding optreden. De feitelijke melding gebeurt bij een meldpunt.

Dit en meer zult u terugvinden in het curriculum van de basisopleiding tot vertrouwenspersoon.