Lost een vertrouwenspersoon het probleem voor de melder op?

Nee, de vertrouwenspersoon gaat samen met de melder na wat in de concrete situatie de mogelijke oplossingen zijn. De melder besluit en voert, eventueel met ondersteuning van de vertrouwenspersoon, uit. En soms verwijst de vertrouwenspersoon door naar gespecialiseerde ondersteuning.