Ik wil mij graag aansluiten bij Merlijn Advies Groep (MAG), kan dat?

Professionals in de Merlijn Advies Groep worden primair geselecteerd op hun innerlijke kwaliteiten, hun talenten en vakmanschap, hun empathie en hun overtuiging dat de belangen van de klant onder alle omstandigheden prevaleren boven hun eigen belangen.

Ze hebben hun eigen praktijk, zijn zelfstandig  en werken louter vanwege hun affiniteit met het concept en op basis van gelijkwaardigheid samen met de andere partners en de directie van de Merlijn Advies Groep. Ze hoeven niet te investeren in geld, maar wel in inzet en het delen van hun kennis en verworven wijsheid met hun collega’s ten behoeve van de verdere kwaliteitsgroei van henzelf en de Merlijn Advies Groep.

Samenwerken met de Merlijn Advies Groep betekent gebruik maken van een service-organisatie en ook daadwerkelijk samen werken. U behoudt en versterkt uw eigen identiteit, uw eigen bedrijf en tegelijkertijd profiteert u enerzijds van de diensten van de Merlijn Advies Groepen anderzijds van de kennis en feedback van een grote groep ervaren collega’s.

Deel uit maken van het merk de Merlijn Advies Groep versterkt de eigen positie van de partner. Sterke partners vergroten de kracht van het merk de Merlijn Advies Groep

Formeel gelden de volgende kwaliteitseisen

De professionals die aan de Merlijn Advies Groep verbonden zijn moeten contractueel aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Zo moeten ze bekend zijn met alle oplossingsmethoden die de Merlijn Advies Groep biedt, om zo steeds te kunnen beoordelen of een volgende fase in een onderhanden case een andere behandelaar vraagt of samenwerking met een collega.
  • Verder moeten ze gecertificeerd zijn bij de beroepsorganisatie die van toepassing is (denk bijvoorbeeld aan de MfNNOVA en de LVV) en voldoen aan de verplichtingen op het gebied van bijscholing en permanente educatie.
  • Voor de oplossingsmethoden die niet verbonden zijn aan een beroepsorganisatie geldt dat onze partners moeten kunnen aantonen dat ze voldoende opleiding en/of ervaring hebben om op die methode te kunnen worden ingezet.
  • In alle gevallen geldt dat onze partners moeten kunnen aantonen dat ze tenminste 5 jaar in het desbetreffende veld werkzaam zijn geweest of dat ze voldoende zaken hebben behandeld.
  • Iedereen die partner wil zijn van de Merlijn Advies Groep volgt in ieder geval de introductietraining: “Introductie Conflictadvies”. Bestudering van het boek ‘De conflictadviseur, wegwijzer in het conflictlabyrint’  is daarbij een voorwaarde vooraf.
  • Op deze manier kan de organisatie ervoor instaan dat de partners vertrouwd zijn met ons concept, de Merlijn Advies Groep en met de specifieke positie van de conflictadviseur. Bovendien kennen ze de afspraken rond onze manier van samenwerken en hebben ze kennis van onze Ethische Gedragscode en onze Klachtenregeling.

 

Voldoet u niet aan de 5 jaar certificeringseis? Neem contact met ons op.